Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
News Dutch Market Corporate

TenneT start met uitbreiding capaciteit Nederlands-Duitse stroomverbinding Meeden-Diele

Downloads & Contact

De door TenneT aangekondigde uitbreiding van de capaciteit van de bestaande Nederlands-Duitse elektriciteitsverbinding tussen Meeden (NL) en Diele (D) gaat door volgens plan. De capaciteitsuitbreiding zorgt ervoor dat er nog meer stroom tussen landen kan worden uitgewisseld. Voor Nederland betekent dit dat er meer import van goedkope, duurzame elektriciteit vanuit Duitsland kan plaatsvinden, wat zorgt voor lagere marktprijzen. Het feit dat TenneT aan zowel de Nederlandse als de Duitse kant van de Meeden-Diele verbinding het net beheert, heeft in positieve zin bijgedragen aan het besluit voor uitbreiding van de capaciteit.

Met de realisatie van dit project  eind 2019 kan TenneT in de jaren die volgen de markt voorzien van circa 300 MW aan extra capaciteit. fhankelijk van marktontwikkelingen en het effect van andere investeringen zou dat kunnen groeien naar 500 MW in een later stadium.

Investeren in beter functioneren elektriciteitsmarkt

Nederland is nu al in grote mate verbonden met het  buitenland en TenneT investeert momenteel in de verdere uitbreiding van transportcapaciteit op de grenzen. Eerder al is TenneT met de aanleg van de nieuwe Nederlands-Duitse interconnector tussen Doetinchem en Wesel begonnen. Deze grensoverschrijdende stroomsnelweg is naar verwachting midden  2017 klaar. Dit najaar  verwacht TenneT te starten met de aanleg van de onderzeese COBRA-kabel, een verbinding tussen Nederland en Denemarken.  Vanuit het Duitse net dat door TenneT wordt beheerd, is TenneT bezig met de realisatie van de NordLink-kabel, die voor het eerst de Duitse elektriciteitsmarkt direct koppelt aan de Noorse.  

Daarnaast zorgt de in 2015 geïntroduceerde flow based marktkoppeling voor een beter gebruik van de huidige beschikbare handelscapaciteit op de buitenlandverbindingen en dus verbetering van het gebruik van het hoogspanningsnet. Voor Nederland, maar bijvoorbeeld ook België, betekende deze manier van marktkoppeling een stijging van de import van goedkopere elektriciteit.

Internationale stroomhandel goed voor Nederland

Meer grensoverschrijdende transportcapaciteit zorgt ervoor dat er nog meer stroom tussen landen kan worden verhandeld. Het effect is dat hierdoor de prijsverschillen tussen landen kleiner worden. Ook heeft het een drukkend effect op de elektriciteitsprijzen in Nederland. Dat is gunstig voor de consument én het verbetert de (concurrentie)positie van  industrieën die veel elektriciteit verbruiken. Daarnaast dragen interconnectoren bij aan de grootschalige integratie van duurzame energie.

Share this:

Wilt u meer weten?

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

press@tennet.eu