Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Onze visie

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten. We streven voortdurend naar vergroting van onze transparantie. In de komende periode zal dan ook meer informatie aan Energy Insights worden toegevoegd. We nodigen u uit om meer te ontdekken over onze netontwikkelingsactiviteiten en de energietransitie. In geval van vragen of suggesties kunt u contact met ons opnemen.

Ontwikkeling van het transportnet

Door onze netcapaciteit te vergroten en onze verbindingen met Noordwest-Europese landen te versterken, kunnen we een betrouwbare levering van duurzame energie in binnen- en buitenland garanderen. Investeren in ons netwerk zal ook bijdragen aan stabiele prijzen en op lange termijn zorgen voor een veilige en betrouwbare energievoorziening.

Lees meer

Energietransitie

Windturbines en zonnepanelen zijn de fysieke tekenen van het groeiende verlangen van consumenten naar schone, hernieuwbare energie. Het aansluiten van de nieuwe stroombronnen op ons elektriciteitsnet, bundeling en transport van elektriciteit, is veel gecompliceerder dan vroeger. Voor de toekomst zullen we ook investeren in digitale technologieën, waaronder het creëren van een centrale "gegevenshub" die kan helpen bij het beheren van de vele verschillende manieren waarop we elektriciteit kunnen betrekken.

Lees meer

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

TenneT streeft ernaar om de energietransitie op een duurzame manier te faciliteren, door een leidende rol te spelen en een maximale bijdrage te leveren aan de samenleving terwijl we de effecten van onze activiteiten als netbeheerder zoveel mogelijk beperken. We hebben onszelf een aantal langetermijndoelen op specifieke gebieden gesteld, en rapporteren over onze voortgang bij de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Als netbeheerder zorgen we goed voor onze medewerkers en nemen we verantwoordelijkheid voor de milieu-effecten van onze activiteiten, zowel in onze eigen projecten als in de aanvoerketen.

Lees meer

Data systeem en transport

U vindt hier actuele informatie over de toestand van het door TenneT beheerde landelijk transportnet. Ook is het mogelijk om historische data te exporteren voor uw eigen administratie. Op de ENTSO-E website is alle Europese data te vinden.

Lees meer

Energieopwek.nl

Veranderingen in ons energiesysteem worden zichtbaar en tastbaar. Energieopwek.nl geeft inzicht in de actuele (near-realtime) opwekking van duurzame energie in Nederland. Zoals wind, zon, biogas, maar ook negen hernieuwbare energiebronnen zijn toegevoegd, van warmtepompen tot houtkachels. Daarmee wordt niet alleen transparant hoeveel duurzame energie op een zeker moment wordt opgewekt, maar ook in welke onderlinge verhouding.

Lees meer

Energie in Nederland

Alle cijfers over energie in Nederland van 2000 tot nu. Waar onze energie vandaan komt en waarvoor het wordt gebruikt. Jaarlijks publiceert EBN een jaaroverzicht met gegevens uit de Nederlandse energiebalans, emissies en andere energie gerelateerde gegevens. De cijfers hebben betrekking op het laatste jaar wat er door CBS beschikbaar is gesteld. In 2019 is 2017 het rapportagejaar.

Lees meer

TenneT supply chain

Hoe komt elektriciteit bij de eindgebruikers terecht en welke rol speelt TenneT daarin?

Lees meer