Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer

Elektriciteitsmarkt

De energiemarkt is volop in ontwikkeling. Zo is een aantal jaar geleden de Europese marktintegratie in gang gezet. Doel hiervan is te komen tot een Europese markt voor gas en elektriciteit, waarbinnen marktpartijen op een eenvoudige en efficiënte manier gas en elektriciteit van het ene land naar het andere land kunnen verhandelen.

Sleutelrol voor TSOs

TenneT en andere TSOs spelen hierbij een cruciale rol, aangezien hiervoor grensoverschrijdende transportcapaciteit nodig is. TenneT loopt samen met haar projectpartners voorop in Europa om de geïntegreerde markt tot stand te brengen.

Voorbeeld hiervan is de introductie van het (flow based) marktkoppelingsmechanisme. Dit is een samenwerking tussen de power exchanges en de TSOs van een groot aantal landen, waarmee wordt bereikt dat in die landen de meest efficiënte productiemiddelen ingezet worden en waarmee de beschikbare transportcapaciteit optimaal benut wordt. Een ander voorbeeld is de oprichting van de Joint Auction Office. Hier kunnen marktpartijen in Europa terecht voor het verkrijgen van transportcapaciteit voor een heel jaar en voor een hele maand. Het voordeel hiervan is dat daar nu één loket voor is met één set van spelregels. Dit doen we voor de maatschappij. Immers, door de internationale handel in elektriciteit te efficiënter te maken stijgt de sociaal economische welvaart van de regio en van Nederland.

De energietransitie mogelijk maken


Een andere ontwikkeling is de energietransitie. Conventionele kolen en gascentrales maken plaats voor elektriciteit uit wind en zon. Daarnaast verschuift de productie voor een deel naar een meer decentraal en zelfs lokaal niveau. Deze ontwikkelingen brengen uitdagingen met zich mee die vragen om nieuwe marktconcepten en nieuwe technologieën. Ook in deze discussie is TenneT zeer nadrukkelijk betrokken.

Onze markten

Nederlandse markt

Lees meer over de Nederlandse markt.

Lees meer

Duitse markt

Lees meer over de Duitse markt.

Lees meer