Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Regels en procedures

Er zijn duidelijke regels en procedures vastgesteld om de veiligheid van de elektriciteitsvoorziening te garanderen. Hierin worden de taken en verantwoordelijkheden van alle partijen omschreven die betrokken zijn bij het transport van elektriciteit. Niet alleen de rol

Niet alleen de rol van iedere partij staat beschreven, ook wordt er een effectieve communicatie tussen de diverse spelers en een transparant tarief gedefinieerd en wordt het mogelijk gemaakt dat de elektriciteitsmarkt goed kan functioneren.

Bij het opstellen van de regels en procedures werkt TenneT samen met regionale netbeheerders en anders partijen die betrokken zijn bij transport van elektriciteit. De regels zijn beschreven in codes zoals de Netwerkcode, de Systeemcode en de Meetcode.

De tariefstructuur staat in de Tarief Code. Als één of meerdere partijen zich niet houdt aan de afspraken, of als een belangrijke managementapplicatie van het netwerk tijdelijk niet beschikbaar is, kan een noodprocedure worden ingesteld.

Nederlandse regelgeving

De Nederlandse codes zijn te vinden op de website van de ACM

Lees meer

Edine Converter

Electronic Data Interchange (EDINE) wordt in de energiemarkt zowel gebruikt om gecodeerde gegevens te versturen over energieverbruik, -productie, -handel, en om meetdata en andere informatie te delen.

Lees meer

Europese codes

De Europese codes voor elektriciteit betreft een verzameling van acht Europese Verordeningen, waarin de spelregels voor de Europese interne elektriciteitsmarkt zijn opgenomen.

Lees meer

Downloads

Noodprocedure 'Aanbieden GLMD-berichten' (156 KB, pdf, 17-11-21)

Noodprocedure 'Aanbieden GLMD-berichten' Download Download
Noodprocedure 'Aanbieden EDINE-berichten' (179 KB, pdf, 28-07-16)

Noodprocedure 'Aanbieden EDINE-berichten' Download Download