Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer

Verplichtingen voor aangeslotenen

Wet en regelgeving legt aan aangeslotenen verschillende verplichtingen op waaronder de volgende:

Transparantie

Aangesloten partijen zijn wettelijk verplicht om TenneT dagelijks te informeren over zowel hun geplande als hun werkelijke elektriciteitsproductie, verbruik en transportbehoeften. Dat heeft te maken met de balans in het hoogspanningsnet: TenneT ziet er 24 uur per dag en 365 dagen per jaar op toe dat vraag en aanbod van elektriciteit continue met elkaar in evenwicht blijven. Aangeslotenen mogen deze verplichtingen desgewenst contractueel overdragen aan erkende partijen.

Zelf een BRP- of MV-erkenning aanvragen

Voor het in balans houden van vraag en aanbod in het Nederlandse net is het cruciaal dat TenneT beschikt over zowel betrouwbare prognoses van de geplande elektriciteitsproductie, verbruik en transportbehoefte als over betrouwbare meetgegevens van de daadwerkelijke productie, verbruik en transport. Deze gegevens zijn zo belangrijk voor het functioneren van het elektriciteitsnet, dat ze volgens de Nederlandse wet alleen mogen worden afgegeven door instanties die daarvoor zijn erkend, de zogenoemde balanceringsverantwoordelijken (BRP’s) en meetverantwoordelijken (MV’s). Als zo’n erkenning ontbreekt, kan de netbeheerder de betreffende aansluiting uit beheer nemen of verbreken. Als aangeslotene kunt u zelf een erkenning voor BRP of MV aanvragen bij TenneT of een externe erkende partij inschakelen. Deze externe partijen zijn zelfstandige, onafhankelijke instanties; als erkennende instantie heeft TenneT geen financiële en/of organisatorische banden met deze partijen.

Balanceringsverantwoordelijken (BRP’s)

Balanceringsverantwoordelijke partijen moeten voldoen aan de eisen die zijn beschreven in onder andere de Netcode elektriciteit, die wordt vastgesteld door toezichthouder ACM. Als erkennende instantie controleert TenneT of aan de eisen van toetreding is voldaan. Op onze website vindt u een register van erkende partijen met programmaverantwoordelijkheid. Als u zelf een BRP-erkenning wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met het TenneT Customer Care Center via tennetccc(at)tennet.eu. We begeleiden u dan bij het doorlopen van de stappen die nodig zijn om aan de criteria voor een BRP-erkenning te voldoen.

Meetverantwoordelijken (MV’s)

Meetverantwoordelijke partijen moeten onder andere voldoen aan de eisen uit de Meetcode, die is vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Als erkennende instantie controleert TenneT of aan de eisen is voldaan. Op onze website vindt u een register van erkende partijen met meetverantwoordelijkheid. Als u zelf een MV-erkenning wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met het TenneT Customer Care Center via tennetccc(at)tennet.eu.

Download

Aansluiten op het Nederlandse hoogspanningsnet (1 MB, pdf, 21-06-19)

Aansluiten op het Nederlandse hoogspanningsnet Download Download
Formulier 'Aansluiten op het Nederlandse hoogspanningsnet' (116 KB, pdf, 05-03-21)

Formulier 'Aansluiten op het Nederlandse hoogspanningsnet' Download Download

Vragen?Customer contact

Customer Care Center: For customers of TenneT Netherlands only.