Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Meetverantwoordelijkheid

Metingen worden alleen uitgevoerd door meetbedrijven die daarvoor toestemming hebben van TenneT.

Taken van meetverantwoordelijke bedrijven

Door de liberalisering van de energiemarkt kunnen consumenten hun eigen energieleverancier kiezen. Grootverbruik aansluitingen kunnen daarnaast ook zelf kiezen wie hun energieverbruik meet. Metingen mogen alleen worden uitgevoerd door meetbedrijven die daarvoor toestemming hebben van TenneT.

Taken van een meetverantwoordelijk bedrijf zijn:

  • Plaatsen van de energiemeter 
  • aflezen meter of op afstand verzamelen van meetdata 
  • energieverbruiken vaststellen en valideren 
  • verzenden verbruiksgegevens naar netbeheerders 
  • periodieke controle en onderhoud van meter     

Meetverantwoordelijke bedrijven moeten aan een aantal eisen voldoen die in de Meetcode worden beschreven. TenneT controleert of aan de eisen is voldaan. Alle erkende meetverantwoordelijken staan vermeld in het zogenaamde MV-register

Ook interessant

MV Register elektriciteit

Register van erkende partijen met meetverantwoordelijkheid.

Lees meer

Historie MV Register elektriciteit

Historie van het register van erkende partijen met meetverantwoordelijkheid van elektriciteit.

Lees meer

Programmaverantwoordelijken

Aan het eind van elke dag meten de programmaverantwoordelijken hun daadwerkelijke stroomproductie of -consumptie en melden dit aan TenneT.

Lees meer