Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

JAO

Om in een JAO-veiling verkregen capaciteit te kunnen nomineren bij TenneT, moet het volgende in acht worden genomen.

Over JAO

  • Om capaciteit bij een JAO veiling te verkrijgen moet men in de eerste plaats geregistreerd zijn bij JAO (dit geldt ook voor Shadow Auctions). Voor details met betrekking tot registratie en regels verwijzen we graag naar de geharmoniseerde veilingregels ("Long Term Harmonized Auction Rules"), te vinden in het Resource center gedeelte van de JAO website. De fallback-procedure voor toewijzing van dagcapaciteit ("Shadow Auction Rules"), zoals bedoeld in artikel 12.16 van de Netcode elektriciteit, kunt ook vinden in het Resource center gedeelte van de JAO website.
  • Om ervoor te zorgen dat verkregen capaciteit ook daadwerkelijk bij TenneT genomineerd kan worden, moet een Notification of Use of Capacity (N.U.C.) aan TenneT gestuurd worden. De N.U.C. kan gevonden worden op de website van TenneT. Dit formulier moet ingevuld, ondertekend,  ingescand en verzonden worden naar: operationalsettlement(at)tennet.eu.

Tijdschema

De N.U.C. moet niet later door TenneT ontvangen zijn dan twee werkdagen voor de dag waarop de capaciteit daadwerkelijk gebruikt kan worden (deze tijden zijn in lijn met de timings zoals vermeld in de geharmoniseerde veilingregels). 

Eisen

  • De Interconnector Trade Responsible (ITR) moet, als die actief is aan de Nederlandse kant van een Interconnector, een erkende PV zijn of, als die actief is aan de Belgische kant van een Interconnector, een Access Responsibel Party zijn, of, als die actief is aan de Duitse kant van een Interconnector, een Bilanzkreisvertrag met de betreffende TSO (TenneT of Amprion) hebben, of, is die actief is aan Noorse zijde, een Balance Responsible Agreement met Statnett hebben.
  • De ITR's moeten aan hun kant van de grens hun import- en/of exportprogramma nomineren naar de betreffende TSO.
  • De ITR's moeten verschillende EAN-codes bezitten. Dit betekent dat elke partij een unieke EAN-code in het land bezit waar zij een PV-erkenning (Nederland), een Bilanzkreisvertrag (Duitsland), een Access Responsible Party (Belgié), een Balance Responsible Party (Noorwegen) heeft.       

 

Informatie over EAN-codes

Download

Notification of use of capacity (267 KB, doc, 24-07-19)

Notification of use of capacity Download Download

Ook interessant

Programmaverantwoordelijken

Aan het eind van elke dag meten de programmaverantwoordelijken hun daadwerkelijke stroomproductie of -consumptie en melden dit aan TenneT.

Lees meer

BRP Register

Register van erkende partijen met balansverantwoordelijkheid.

Lees meer

Historie BRP register

Historie van het register van erkende partijen met balansverantwoordelijkheid.

Lees meer