Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer

Wat is er voor nodig?

De wereld om ons heen verandert snel. De Europese elektriciteitsmarkt wordt verder geïntegreerd, en er vindt meer grensoverschrijdend elektriciteitstransport plaats. Onder druk van de politiek en de maatschappij vindt er in Europa een snelle overgang plaats van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie, mede ingegeven door het streven naar energie-autonomie voor Europa. Tegelijkertijd loopt de vraag naar centraal opgewekte energie terug doordat lokale huishoudens elektriciteit produceren. Consumenten worden zogeheten ‘prosumenten’.

Een continue stroomvoorziening

Versterking van het net zal voorzien in de extra capaciteit en flexibiliteit die we nodig hebben om overbelasting te voorkomen, bijvoorbeeld op dagen met veel wind. Hierdoor kunnen we tevens elektriciteit over steeds grotere afstanden transporteren. Dit is vooral een uitdaging in het geval van windenergie die ver buiten de kust in het Duitse deel van de Noordzee wordt opgewekt, en over honderden kilometers moet worden getransporteerd naar de verbruikscentra in Zuid-Duitsland. In Nederland treft TenneT voorbereidingen voor de aanleg van een hoogspanningsnet in de Noordzee, dat zal moeten worden ondersteund door een versterkt landnet.

Uitbreiding van onze netcapaciteit en versterking van onze verbindingen met andere Noordwest-Europese landen zal ons helpen om een betrouwbare en duurzame energievoorziening te waarborgen in Nederland en andere landen. Investeren in ons net draagt tevens bij aan stabiele elektriciteitsprijzen en een veilige, betrouwbare energievoorziening op de lange termijn.

We kunnen deze belangrijke taak niet alleen uitvoeren, en daarom praten we tijdens het gehele planningsproces en gedurende de uitvoering met alle belanghebbenden en luisteren we naar hun zienswijzen – van lokale gemeenschappen tot politici en maatschappelijke organisaties.