Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer

Kosten van een netaansluiting

Aan een nieuwe netaansluiting zijn uiteraard kosten verbonden. De ACM stelt de kaders voor onze tarifering vast in de Tarievencode Elektriciteit.

Kosten voor een nieuwe aansluiting

TenneT berekent:

  • Het aansluittarief (of initiële investeringskosten). Deze kosten variëren, omdat elke aansluiting maatwerk is. Ter indicatie een globaal kostenoverzicht (prijspeil 2018) van velden in een openluchtopstelling, de meest voorkomende aansluitingen:
    - 110kV en 150kV: circa 1,5 miljoen euro
    - 220kV en 380kV: circa 3 miljoen euro

Nadat de aansluiting gereed is

Betaalt u TenneT maandelijks:

  • De periodieke aansluitvergoeding. Dit is een jaarlijkse vergoeding die ziet op het beheren en vervangen van de aansluiting.
  • Het transporttarief; ter dekking van het door TenneT geleverde transport van elektriciteit. Deze kosten bestaan uit een vast bedrag voor transportonafhankelijke kosten (vb. voor facturatie, administratie etc.) en een variabel bedrag voor transportafhankelijke kosten, berekend als bedrag per kilowatt. Jaarlijks worden de tarieven op voorstel van TenneT vastgesteld door de ACM. De transporttarieven van TenneT zijn te downloaden via de website van de ACM.

Als u geen gebruik meer wilt maken van uw aansluiting

Dan berekent TenneT:

  • Een eenmalige bijdrage voor het verwijderen van de aansluiting. Ook deze kosten variëren per aansluiting. TenneT brengt ze u in rekening bij het verbreken of aflopen van uw aansluit- en transportovereenkomst.

ACM kaders

De ACM stelt de kaders voor onze tarifering vast in de Tarievencode Elektriciteit.

Download

Aansluiten op het Nederlandse hoogspanningsnet (1 MB, pdf, 21-06-19)

Aansluiten op het Nederlandse hoogspanningsnet Download Download
Formulier 'Aansluiten op het Nederlandse hoogspanningsnet' (116 KB, pdf, 05-03-21)

Formulier 'Aansluiten op het Nederlandse hoogspanningsnet' Download Download

Vragen?Customer contact

Customer Care Center: For customers of TenneT Netherlands only.