Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer

Netcapaciteitskaart

Deze netcapaciteitskaart geeft een indicatie van de beschikbare ruimte op TenneT-schakelstations van 110 kV en 150 kV, voor het invoeden van duurzaam opgewekte elektriciteit. De kaart geeft ook een prognose van die capaciteit tot het jaar 2030.

Met de online kaart maakt TenneT inzichtelijk op welke hoogspanningsstations er transportcapaciteit beschikbaar is voor invoeden. Voor het berekenen van de capaciteit voor toekomstige jaren, zijn alle nieuwbouwprojecten meegenomen die zich in de ontwerp- of bouwfase bevinden. Daarnaast verricht TenneT momenteel onderzoek naar een groot aantal aanvullende nieuwbouwprojecten om de capaciteit van het hoogspanningsnet verder uit te breiden. Deze zijn opgenomen in het Investeringsplan van TenneT.

Initiatiefnemers voor duurzame productie van elektriciteit krijgen met deze kaart meer inzicht in de beschikbare capaciteit op het hoogspanningsnet – nu en over enkele jaren. Door de snelle opkomst van met name zonneparken is op een aantal plekken de maximaal beschikbare transportcapaciteit bereikt. Neem bij concrete plannen daarom altijd eerst contact op met uw netbeheerder. Neem voor vragen of opmerkingen op deze kaart contact op met het Customer Care Center van TenneT.