Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Netcapaciteitskaart

Deze netcapaciteitskaart geeft een indicatie van de beschikbare ruimte op TenneT-schakelstations van 110 kV en 150 kV, voor het invoeden van duurzaam opgewekte elektriciteit. De kaart geeft ook een prognose van die capaciteit tot het jaar 2030.

Met de online kaart maakt TenneT inzichtelijk op welke hoogspanningsstations er transportcapaciteit beschikbaar is voor invoeden. Voor het berekenen van de capaciteit voor toekomstige jaren, zijn alle nieuwbouwprojecten meegenomen die zich in de ontwerp- of bouwfase bevinden. Daarnaast verricht TenneT momenteel onderzoek naar een groot aantal aanvullende nieuwbouwprojecten om de capaciteit van het hoogspanningsnet verder uit te breiden. Deze zijn opgenomen in het Investeringsplan van TenneT.

Initiatiefnemers voor duurzame productie van elektriciteit krijgen met deze kaart meer inzicht in de beschikbare capaciteit op het hoogspanningsnet – nu en over enkele jaren. Door de snelle opkomst van met name zonneparken is op een aantal plekken de maximaal beschikbare transportcapaciteit bereikt. Neem bij concrete plannen daarom altijd eerst contact op met uw netbeheerder. Neem voor vragen of opmerkingen op deze kaart contact op met het Customer Care Center van TenneT.