Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer

SLR - klantgegevens overdracht

Procesbeschrijving en werkinstructie

Algemene beschrijving

In de energiemarkten bestaat het risico dat vergunninghoudende leveranciers in betalingsproblemen komen of zelfs failliet gaan. Daarom zijn er in de AMvB wijzigingen opgenomen om te voorkomen dat de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers, inclusief de administratieve afwikkeling van die levering, wordt onderbroken als een vergunninghoudende leverancier zijn plicht tot levering niet langer kan nakomen.

Hieronder wordt omschreven hoe  –  ingeval van een restverdeling tijdens de 'supplier of last resort' (SLR) procedure – zo spoedig mogelijk en indien beschikbaar de klantdata overdracht plaatsvindt via de systemen van de landelijke netbeheerder (LNB), de restverdeling zelf zal plaatsvinden in onder andere de centrale systemen van EDSN volgens de in de sector vastgestelde procesdocumentatie die terug te vinden zijn bij NEDU.

Verzamelen data van de wegvallende partij/curator door LNB

Uitgangspunten

 • Het dataformat vastgesteld in NEDU verband, is bekend bij marktpartijen.

Stappen

 • De Landelijke Netbeheerder (LNB) wordt geïnformeerd over een wegvallende partij en heeft contact met de curator ten behoeve van een contact e-mailadres en mobiel telefoonnummer.
 • LNB stuurt een data request naar het e-mailadres zoals ontvangen van de wegvallende partij/curator.
 • In de e-mail staat een link om hun account te activeren middels het aanmaken van een wachtwoord en het kiezen van "two factor authentication method".
 • Versturen van klantdata (gezipt bestand; versleuteling/wachtwoord aangeleverd via telefoon) door de wegvallende partij/curator na een succesvolle login in TransIT.
Naar werkinstructie

Verwerken en herverdelen van de aangeleverde klantgegevens door LNB

Uitgangspunten

 • Data van de wegvallende partij wordt 1-op-1 (zonder validatie en aanpassing op inhoud/format) doorgestuurd.
 • De origineel ontvangen data en de verwerkte data wordt bewaard bij LNB voor auditing.
 • Controle op compleetheid van restverdeling alsook dubbelingen inhet aangeleverde bestand van EDSN worden uitgevoerd en geregistreerd.

Stappen

 • Voor het geüploade bestand wordt een melding verzonden naar het LNB account dat het uploadverzoek startte.
 • Het aangevraagde bestand door LNB bij de wegvallende partij is met succes ontvangen.
 • Het ontvangen bestand wordt succesvol uit TransIT gedownload en op een beveiligde netwerk locatie bij LNB opgeslagen.
 • De restverdeling die uitgevoerd wordt in de SLR procedure wordt op het CAR door Energie Data Services Nederland (EDSN) aangeleverd door een vergelijkbaar verzoek van LNB via TransiT.
 • LNB voert de verdeling uit op basis van de data die door de wegvallende leverancier partij is aangeleverd en creëert per nieuwe ontvangende vergunninghouderpartij een bestand. 

Versturen bestand naar ontvangende vergunninghouder – via TransIT.

Uitgangspunten

 • Formaat van de aangeleverde data is gelijk aan het formaat van de ontvangen data.
 • Vergunninghouders dienen zich te melden bij de LNB om over hun gedeelte van het originele klantenbestand te kunnen beschikken.
 • Hierover zal tijdens de SLR procedure door EDSN aanvullend gecommuniceerd worden namens de stuurgroep.
 • De partijen melden zich via mail met vermelding van term 'KLANTENBESTAND SLR PROCEDURE' aan TenneTCCC(at)tennet.eu. t.b.v. ontvangen actuele en juiste contactgegevens van de ontvangende partij.
 • De contactpersoon van de ontvangende partij en de gegevens ontvangt – dient aangemeld te worden door een tekenbevoegd persoon, die dit aantoont middels een recente extractie uit het KvK.

Stappen

 • Ontvangende vergunninghouder meldt zich bij LNB.
 • LNB plaatst per ontvangende vergunninghouder een bestand op TransIT. Dit bestand is gezipt met een specifiek wachtwoord dat verstuurd wordt naar de betreffende contactpersoon van de ontvangende vergunninghouder via de telefoon.
 • Verzoek voor het downloaden van data wordt verzonden naar het e-mailadres van de ontvangende vergunninghouder.
 • In de e-mail staat een link om het account in TransIT te activeren middels het aanmaken van een wachtwoord en het kiezen van de "two factor authentication  method".
 • De download van het bestand is mogelijk na een succesvolle login.
 • Er is een melding verzonden naar LNB dat het bestand succesvol is gedownload.
Naar werkinstructie