Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer

Transportcapaciteit

TenneT heeft als netbeheerder de taak om het hoogspanningsnet in Nederland te onderhouden en ontwikkelen. Het elektriciteitsnet behoort tot een van de betrouwbaarste ter wereld. De snelle ontwikkeling van de energietransitie en de groei van de economie zorgen dat er steeds meer vraag is naar capaciteit van het hoogspanningsnet.

De energietransitie vraagt om omvangrijke uitbreiding en aanpassing van het landelijke hoogspanningsnet. Tegelijkertijd is grootschalig onderhoud van het net noodzakelijk en hebben we een grote vervangingsopgave te vervullen. TenneT groeit en breidt het werkpakket de komende jaren fors uit. De jaarlijkse investeringen in het Nederlandse hoogspanningsnet op land zullen fors groeien ten opzichte van 1 miljard euro nu. 

Het hoogspanningsnet gaat de komende jaren op de schop. Met 55 nieuwe hoogspanningsstations, 150 stations die volledig vernieuwd worden en 1350 kilometer aan nieuwe verbindingen vinden er in Nederland op weg naar 2030 veel  aanpassingen plaats. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in offshore verbindingen om de Noordzee als energiebron verder te ontsluiten. In totaal verwacht TenneT tussen de 18 en 22 miljard euro te investeren. 

Daarom investeert TenneT fors in verdere innovaties, efficiency en samenwerking/partnerships om de uitdagingen van de energietransitie aan te gaan. 

Lees hierover meer in ons position paper 

Keuzes maken

Keuzes maken

Door een toenemende stroombehoefte en grote veranderingen in onze energievoorziening, raakt ons elektriciteitsnet steeds voller. Aanpassingen aan het net kosten veel tijd én we hebben een groot tekort aan technici.

Dat betekent dat projecten soms vertragen of we moeten ze uitstellen: TenneT moet soms keuzes maken. Bekijk de video om TenneT's visie daarop te zien.

Video

Investeringen en knelpunten

Waar investeren we in en verzwaren we het net?

Met ingang van 2020 publiceert TenneT tweejaarlijks investeringsplannen voor Net op land en voor Net op zee, steeds met een zichttermijn van tien jaar. De ontwerpinvesteringsplannen 2020-2029 zijn vastgesteld en zijn via bijgaande link in te zien.

Lees hier de investeringsplannen van TenneT

Waar is het druk op het net?

We zien in heel Nederland een grote belangstelling voor vraag naar extra capaciteit van het net. Bekijk hieronder de animatie waarin we dit uitleggen.    

Oplossingen voor transportschaarste

Dynamic Line Rating

Met de Dynamic Line Rating-techniek meten we iedere vijf minuten de doorhang en transportcapaciteit van een aantal kritische lijnsegmenten, om te bepalen of er meer transport mogelijk is.

Meer over Dynamic Line Rating

Vluchtstrook van hoogspanning

Iedere verbinding van ons net gebruikt ~50% van zijn capaciteit. De resterende 'vluchtstrook' zetten we vaker open voor duurzaam opgewekte elektriciteit.

Meer over de 'vluchtstrook'

Curtailment

Curtailment betekent in het Engels inkorten en houdt in dat producenten van groene stroom experimenteren met het dimmen van zonneparken. 

Meer over curtailment

GOPACS

GOPACS is een uniek initiatief in Europa en is ontstaan uit een actieve samenwerking tussen de Nederlandse landelijke netbeheerder TenneT en regionale netbeheerders.

Meer over GOPACS

Flexibiliteit uit warmtepompen

Het slimmer inzetten van warmtepompen en warmtenetten kan in theorie veel flexibele elektriciteitsvraag opleveren.

Meer over flexibiliteit uit warmtepompen

Congestiemanagement

Met congestiemanagement verdelen we de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet. Dit doen we op momenten dat de vraag naar transport van elektriciteit hoger is dan wat het elektriciteitsnet aankan. 

Meer over congestiemanagement

Veelgestelde vragen

Waarom duurt het zo lang om een aansluiting te krijgen?

Er zijn diverse redenen die ervoor zorgen dat het langer kan duren voordat een aansluiting is gerealiseerd. Er is een grote belangstelling voor nieuwe aansluitingen op het net. De grote klantvraag zorgt ervoor dat er wachtrijen kunnen ontstaan. Niet alle klanten kunnen tegelijk worden aangesloten. Verder kost het uitbreiden van netten veel tijd, onder meer vanwege de uitgebreide en zorgvuldige procedures die hierbij horen.

Waar kan ik bezwaar maken?

Het is natuurlijk heel vervelend dat een nieuwe aansluiting lang op zich laat wachten. We blijven graag in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden. Er kan daarnaast altijd contact worden gezocht met de toezichthouder op de energiemarkt, de Autoriteit Consument en Markt (ACM). 

Ik wil een aansluiting bij een regionale netbeheerder, maar krijg te horen dat het net vol is bij TenneT. Hoe zit dat?

We zien dat er een grote belangstelling is in met name de landelijke gebieden voor een aansluiting op het net, met name van zonneparken. Die zonneparken leveren gezamenlijk veel elektriciteit terug aan het net, meer dan in de regio wordt gebruikt. Al deze elektriciteit komt bijvoorbeeld samen op een verbindingsstation tussen het regionale net en het landelijke net van TenneT. Hierdoor kunnen op gegeven moment knelpunten ontstaan. 

Komen de doelstellingen uit het Klimaatakkoord door dit nieuws in het nauw?

De doelen uit het Klimaatakkoord zijn gesteld voor 2030: er is nog tijd voor de realisatie van grootschalige netuitbreidingen. Het is wel belangrijk dat de langetermijnvisies van de (regionale) overheden zo concreet mogelijk worden. Die hebben namelijk grote invloed op de besluitvorming en realisatie van de infrastructuur die nodig is om de klimaatdoelstellingen te behalen.  

Wanneer wordt er uitgebreid?

Er vinden volop investeringen plaats in de netten. TenneT investeert circa 1 miljard euro per jaar in onderhoud, versterking en uitbreiding van het hoogspanningsnet en een totaal van 7,8 tot 8,7 miljard euro de komende tien jaar.

Hoe bepaalt TenneT prioriteiten?

TenneT maakt continu afwegingen welke projecten de meeste prioriteit krijgen. Daarbij hebben bijvoorbeeld de projecten met de grootste impact op de leveringszekerheid een groot belang. Meer over de prioriteiten en afwegingen zijn terug te lezen in het investeringsplan van TenneT.

Kan ik zelf een aansluiting bouwen?

We krijgen geregeld verzoeken van klanten om zelf een (gedeelte van de) aansluiting te realiseren. We gaan hierover graag actief in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden.  

Wat doen jullie om op te schalen?

Het is duidelijk dat alle plannen leiden tot een enorme opgave voor alle netbeheerders en dus ook voor TenneT. Door nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen kunnen we dit zoveel mogelijk beperken. Daarnaast schaalt TenneT ook op. Er wordt volop gezocht naar nieuwe technici. Verder wordt de samenwerking met aannemers geïntensiveerd om meer werk te verzetten. Ook wordt er gewerkt om het werk sneller uit te voeren, bijvoorbeeld door meer te standaardiseren.  

 

Contact

Klantcontact

<p>Customer Care Center: uitsluitend voor TenneT klanten.</p>