Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Tarieven

Het tarief van TenneT in Nederland bestaat uit een aansluittarief en transportkosten.

Initieel aansluittarief

Het initiële aansluittarief dekt de kosten voor het maken van de aansluiting op het net. Dit tarief kan variëren omdat het gaat om maatwerk.

Periodiek aansluittarief

Het periodieke aansluittarief dekt de kosten van het onderhoud en, mocht het nodig zijn, het vervangen van de aansluiting. Het periodieke aansluittarief is een vast bedrag dat per jaar wordt berekend. Omdat TenneT alleen maatwerkaansluitingen realiseert zijn de kosten voor het onderhoud en daarmee de periodieke aansluitvergoeding per aansluiting verschillend. Op het klantspecifieke tarievenblad van uw organisatie vindt u al onze tarieven terug.

Alle partijen die aangesloten zijn op het landelijk hoogspanningsnet – regionale netbeheerders, elektriciteitsproducenten en industriële grootverbruikers – betalen een tarief voor transport voor elke gebruikte aansluiting. Het tarief dekt de kosten van de transportdienst.

Er zijn twee tarieven voor transport:

  1. het transport-onafhankelijke verbruikerstarief (TOVT) dekt de kosten die geen direct verband houden met de transport van elektriciteit. Dit zijn bijvoorbeeld de administratieve verwerking van meetgegevens, het beheer van het aansluitregister en de kosten voor facturatie.
  2. het transport-afhankelijke verbruikerstarief (TAVT) bestaat uit een eenheidsprijs per kilowatt. Afhankelijk van het aantal uren dat de aangeslotene het transportnet gebruikt geldt een hoger of lager tarief. TenneT berekent het TAVT aan grootverbruikers en regionale netbeheerders die rechtstreeks op het landelijk hoogspanningsnet zijn aangeslotenen.   

Tarievenbesluiten

De transporttarieven staan vermeld in het jaarlijkse tarievenbesluit dat door de ACM wordt gepubliceerd. In het tarievenbesluit wordt onderscheid gemaakt tussen aangeslotenen op het EHS-net (220 en 380 kV) en het HS-net (110 en 150 kV). De verschillende transporttarieven kunt u in het downloadoverzicht terug vinden. 

Nederlandse tarieven

Tarievenbesluit 2021 (756 KB, pdf, 30-11-20)

Tarievenbesluit 2021 Download Download
Tarievenbesluit 2020 (624 KB, pdf, 23-12-19)

Tarievenbesluit 2020 Download Download
Tarievenbesluit 2019 (478 KB, pdf, 03-12-18)

Tarievenbesluit 2019 Download Download
Tarievenbesluit TenneT 2018 (572 KB, pdf, 03-04-18)

Tarievenbesluit TenneT 2018 Download Download
Tarievenbesluit 2017 (249 KB, pdf, 10-01-17)

Tarievenbesluit 2017 Download Download
Tarievenbesluit 2016 (238 KB, pdf, 17-06-16)

Tarievenbesluit 2016 Download Download
Tarievenbesluit 2015 (276 KB, pdf, 17-06-16)

Tarievenbesluit 2015 Download Download

Ook interessant

Programmaverantwoordelijken

Aan het eind van elke dag meten de programmaverantwoordelijken hun daadwerkelijke stroomproductie of -consumptie en melden dit aan TenneT.

Lees meer

BRP Register

Register van erkende partijen met balansverantwoordelijkheid.

Lees meer

Historie BRP register

Historie van het register van erkende partijen met balansverantwoordelijkheid.

Lees meer