Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer

Welke aansluiting

In Nederland bestaat het elektriciteitsnet uit het landelijke hoogspanningsnet en een aantal regionale elektriciteitsnetten. TenneT beheert het landelijke hoogspanningsnet, dat elektriciteit transporteert op 110, 150, 220 of 380 kV. De regionale elektriciteitsnetten, met spanningsniveaus van 66 kV of minder, worden beheerd door zeven regionale netbeheerders.

Bij het aansluiten op het Nederlandse elektriciteitsnet geldt een vergelijkbare taakverdeling als bij het beheer. TenneT zorgt voor aansluitingen met een vermogen van meer dan (circa) 100 MW. Aansluitingen met een vermogen van minder dan (circa) 100 MW worden in de regel verzorgd door de betreffende regionale netbeheerder (zie het overzicht van hun dekkingsgebieden). TenneT en de regionale netbeheerders werken samen en zullen dan ook gezamenlijk met u bekijken wat nettechnisch de optimale oplossing is.

Schematische weergave

Aansluiting < 100 MWAansluiting > 100 MW
Neem contact op met de betreffende regionale netbeheerderTenneT, lees meer in deze brochure over de voorwaarden


De locatie van uw aansluiting

TenneT kan u adviseren over de technische (on)haalbaarheid van een aansluiting op een bepaalde locatie en daar een globale planning en kostenraming voor afgeven. De aansluiting gebeurt in principe op het dichtstbij gelegen hoogspanningsstation waar capaciteit beschikbaar is of kan worden gemaakt. TenneT kan samen met u de mogelijkheden onderzoeken. Besluiten over de locaties van wind- en zonneparken zijn de verantwoordelijkheid van ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van regionale of lokale overheden (de betreffende provincie of gemeente). TenneT heeft hierin geen rol.

Procedure en doorlooptijd

Bij een nieuwe aansluiting bespreekt TenneT samen met u de mogelijkheden en verkennen we, eventueel samen met de regionale netbeheerder, wat de beste aansluitoptie is voor uw situatie. Vervolgens maken we daar een technisch ontwerp voor en de bijbehorende offerte. Na verstrekking van de opdracht zorgt TenneT voor de realisatie van de aansluiting. Als de aansluiting is opgeleverd, wordt de aansluiting in bedrijf gesteld. Gemiddeld duurt de realisatie van een nieuwe aansluiting op het hoogspanningsnet zo’n 12 tot 18 maanden (situatie waarbij geen netuitbreiding nodig is). Meer informatie over de stappen in het aansluitproces vindt u op binnenkort op de TenneT-website.

Download

Aansluiten op het Nederlandse hoogspanningsnet (1 MB, pdf, 21-06-19)

Aansluiten op het Nederlandse hoogspanningsnet Download Download
Formulier 'Aansluiten op het Nederlandse hoogspanningsnet' (116 KB, pdf, 05-03-21)

Formulier 'Aansluiten op het Nederlandse hoogspanningsnet' Download Download

Vragen?Customer contact

Customer Care Center: For customers of TenneT Netherlands only.