Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het faciliteren van de zogeheten ‘energietransitie’ in Europa (de overgang naar een duurzame energievoorziening) is een belangrijk onderdeel van TenneTs activiteiten. We transporteren steeds meer wind- en zonne-energie naar eindgebruikers en dragen bij aan een groenere wereld op de lange termijn.

Duurzame operatie

Tegelijkertijd transformeren we onze manier van werken om onze bedrijfsactiviteiten duurzamer te maken. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) behoort tot onze uitgangspunten: we zorgen goed voor onze medewerkers en nemen verantwoordelijkheid voor de milieu-effecten van onze activiteiten, zowel in onze eigen projecten als in de waardeketen.

Hier kunt u lezen wat we allemaal doen om een maximale bijdrage te leveren aan de maatschappij, terwijl we tegelijkertijd de impact van onze activiteiten als netbeheerder zoveel mogelijk beperken.

Mensen

We dragen bij aan de maatschappij door een optimale werkomgeving te bieden voor onze medewerkers, en door te zorgen dat onze activiteiten minimale impact hebben op onze stakeholders.

Meer informatie over onze doelstellingen op het gebied van mensen

Milieu

Wij zetten ons in voor het milieu door de milieu-effecten van onze activiteiten zoveel mogelijk te beperken en/of te compenseren.

Meer informatie over onze milieudoelstellingen

Financieel

We streven naar een toereikend rendement op geïnvesteerd vermogen en een betaalbare elektriciteitsvoorziening voor de maatschappij.

Meer informatie over onze financiële doelstellingen