Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer

Balanceringsverantwoordelijkheid

Aangesloten partijen hebben de verantwoordelijkheid om netbeheerders op de hoogte te brengen van hun geplande elektriciteitsproductie, verbruik en transportbehoeften.

Balanceringsverantwoordelijkheid

TenneT heeft een systeem voor balanceringsverantwoordelijkheid om zo vraag naar en aanbod van elektriciteit in evenwicht te houden. Aangesloten partijen hebben de verantwoordelijkheid om netbeheerders op de hoogte te brengen van hun geplande elektriciteitsproductie, verbruik en transportbehoeften. Als daadwerkelijke productie en verbruik afwijken van de inschatting, leidt dit tot een onbalans. Dit kan uiteindelijk de betrouwbaarheid van het net aantasten.

Partijen kunnen zelf meetprogramma’s opzetten of de verantwoordelijkheid onderbrengen bij erkende Balancing Responsible Parties (BRP's). 

Waarom is deze balans belangrijk?

Partijen in de Nederlandse energiemarkt mogen zelf kiezen met wie ze zaken willen doen. Leveranciers en verbruikers gaan contractueel geregelde koop- en verkooprelaties aan (leveringsinstructies of afroeporders). In de praktijk kunnen de afgesproken hoeveelheden afwijken van wat de partijen daadwerkelijk produceren of verbruiken. Dit verschil moet worden opgelost zodat er geen tekorten of overschotten ontstaan. TenneT gebruikt hiervoor een systeem van balanceringsverantwoordelijkheid.

Hoe werkt het? 

Door TenneT erkende BRP's informeren TenneT dagelijks over de geplande transacties voor de volgende dag en de netten die zij zullen gebruiken voor transport. De som van alle transacties van een BRP heet een energieprogramma (e-programma). 

De regionale netbeheerders informeren TenneT over de daadwerkelijk opgenomen en ingevoerde hoeveelheid elektriciteit per BRP. Het verschil tussen het energieprogramma en de daadwerkelijke meetwaarden vormt de onbalans. 

Erkenning

Om door TenneT erkend te kunnen worden als programmaverantwoordelijke moet de aanvrager:

Ook interessant

BRP Register

Register van erkende partijen met balansverantwoordelijkheid.

Lees meer

Historie BRP register

Historie van het register van erkende partijen met balansverantwoordelijkheid.

Lees meer