Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Netuitbreiding

Om te zorgen dat TenneT de leveringszekerheid kan blijven waarborgen tijdens de overgang naar een duurzame energievoorziening (de ‘energietransitie’), moeten we in de komende tien jaar flink investeren in de ontwikkeling, versterking en uitbreiding van ons net in Nederland en Duitsland.

Een betrouwbaar, modern en efficiënt net

Ons hoogspanningsnet transporteert elektriciteit over grote afstanden van producenten naar de verbruikscentra. Deze verbindingen vormen de ruggengraat van de energievoorziening door TenneT. TenneT beheert een efficiënt, modern net dat staat voor hoge kwaliteit tegen lage transportkosten. Om zowel nu als in de toekomst over voldoende capaciteit te beschikken, breiden we het net verder uit. Zo waarborgen we dat aan kritieke vereisten kan worden voldaan en kunnen vraag en aanbod op op betrouwbare wijze – zonder verstoringen - via het net op elkaar worden afgestemd.

Daarnaast ontwikkelen wij ons transportnet in lijn met de veranderingen op de energiemarkt. Wij maken het mogelijk om energie die is opgewekt uit decentrale wind-, zonne- en overige energie-installaties op het net in te voeden. Om stroomuitval tegen te gaan waarderen wij oude verbindingen op, leggen we nieuwe aan en bouwen we nieuwe hoogspanningsstations.

Door middel van uitbreidingen, moderniseringen en voortdurend onderhoud ontwikkelen we een infrastructuur die klaar is voor toekomstige taken.

Transitie naar duurzame energie in Nederland

Om de overgang naar duurzame energie (conform de duurzaamheidsdoelen van de Nederlandse overheid) te faciliteren, is TenneT begonnen met de voorbereidingen voor de bouw van een hoogspanningsnet op zee langs de Nederlandse kust. Deze verbinding voor een totaal vermogen van 3.500 MW moet windparken op zee gaan aansluiten op het hoogspanningsnet aan land. Naar verwachting zal dit project in 2023 worden afgerond.