Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer

Disclaimer

Deze internetsite wordt u aangeboden door TenneT TSO B.V. ("TenneT"). De inhoud ervan - alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur vanaf het startpunt www.tennet.org, www.tennet.eu en/of www.tennet.nl - is beschermd op grond van de auteurswet.

Aansprakelijkheid en auteursrecht TenneT

Van de inhoud van deze site mag niets worden gekopieerd, tenzij daartoe expliciet door TenneT op de internetsite mogelijkheden worden geboden en aan de inhoud mag niets worden veranderd. TenneT zet zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft ter zake geen garanties voor juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid.

TenneT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang tot www.tennet.org, www.tennet.eu en/of www.tennet.nl, noch voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van gegevens en informatie op deze internetsite. Het gestelde in de vorige zin geldt eveneens voor toegang tot gegevens en informatie op sites, waarvan op deze site links zijn opgenomen.

Gegevens, informatie en vragen die u (al dan niet per e-mail of elektronisch vragenformulier) aan TenneT toestuurt, zijn niet confidentieel en mogen door TenneT vrijelijk worden gebruikt of gereproduceerd, tenzij door u expliciet anders wordt aangegeven. Het vorenstaande geldt niet ten aanzien van gegevens en informatie waarvoor op grond van de Elektriciteitswet 1998 een verplichting tot geheimhouding geldt en voor gegevens en informatie die verwerkt dienen te worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (zie privacy statement). Alle gegevens die u naar www.tennet.org, www.tennet.eu en/of www.tennet.nl stuurt, dienen juist te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.