Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
News Dutch Market

Flow based marktkoppeling in CWE-regio succesvol ingevoerd

Downloads & Contact

De partners van het project Flow Based Marktkoppeling in Centraal & West-Europa (CWE) (Amprion, APX, Belpex, Creos, Elia, EPEX SPOT, RTE, TenneT en Transnet BW) hebben bekendgemaakt dat de Flow Based methode vandaag succesvol is ingevoerd. Met dit verbeterde systeem, waarbij grensoverschrijdend elektriciteitstransport wordt gefaciliteerd en duurzaam opgewekte energie in het net wordt geïntegreerd, is een belangrijke stap gezet op weg naar de integratie van de Europese energiemarkten. Het project is gezamenlijk gerealiseerd door de transportnetbeheerders en elektriciteitsbeurzen in de CWE-regio. Flow Based methode werd op 23 april goedgekeurd door de nationale toezichthouders.

De Flow Based methode is op 20 mei voor het eerst met succes toegepast in het koppelingsproces van de day-ahead-markt in de CWE-regio (voor levering op 21 mei). De CWE-netbeheerders waren een dag daarvoor al gezamenlijk gestart met het operationele coördinatieproces voor de Flow Based berekeningen van de capaciteiten voor het marktkoppelingsproces.

De introductie van de nieuwe methodiek vormt een belangrijke mijlpaal voor de Europese marktintegratie en effent de weg voor de totstandkoming van een Europese interne energiemarkt. De innovatieve en dynamische aard van de methodiek maakt het mogelijk de voor de handel beschikbare capaciteit te optimaliseren, wat weer zal leiden tot aanzienlijke economische opbrengsten.

Marktkoppeling optimaliseert de efficiëntie van de energiehandel door toewijzing van grensoverschrijdende transportcapaciteit tussen de verschillende gekoppelde spotmarkten, waarbij rekening wordt gehouden met de fysieke beperkingen van het net. Daardoor houdt marktkoppeling de prijsverschillen tussen nationale energiemarkten binnen de perken en dat werkt welvaartsverhogend voor de betrokken landen.

Door een gedetailleerdere netbeschrijving te gebruiken en rekening te houden met sterkere aanbodschommelingen als gevolg van het hogere aandeel van duurzaam opgewekte energie, leidt de nieuwe methodiek tot betere capaciteitsberekeningen. Vergeleken met methoden op ATC-basis zorgt marktkoppeling op basis van vermogensstromen voor meer prijsconvergentie, waarbij de huidige leveringszekerheid gehandhaafd blijft.

De stap naar Flow Based marktkoppeling is van groot belang ter voorbereiding op nauwkeurige en betrouwbare capaciteitsberekeningen binnen een Europese energiesector waarin duurzame opwekking naar verwachting zal groeien. Deze methode leidt tot efficiëntere vaststelling van handelstransacties en van de resulterende fysieke stromen. Zo worden marktpartijen ondersteund bij de grensoverschrijdende handel en werkt de daadwerkelijke netsituatie nauwkeuriger door in de prijsvorming. Flow Based Marktkoppeling zorgt voor een betere afspiegeling van de feitelijke netsituatie en biedt relevante informatie voor een reële prijsvorming en investeringsbeslissingen.

Netbeheerders en elektriciteitsbeurzen in de CWE-regio hebben aan dit project gewerkt sinds juni 2007, toen de intentieverklaring van het Pentalateral Energy Forum inzake marktkoppeling en leveringszekerheid in CWE werd ondertekend. De marktkoppeling ging in november 2010 van start met capaciteitsberekeningen op ATC-basis. De ATC-methode berustte op de beschikbare transmissiecapaciteit (ATC = Available Transmission Capacity) die door de netbeheerders voor elke grens binnen de CWE-regio werd vastgesteld. Vervolgens moesten voor de ontwikkeling en implementatie van Flow Based methode de processen, organisaties en systemen van de netbeheerders worden geharmoniseerd.

De projectpartners begonnen aan een intensief voorbereidingstraject in de vorm van parallel draaiende processen: naast het operationele dagelijkse ATC-proces werden ook Flow Based parameters en gesimuleerde Flow Based marktresultaten berekend. Vanaf 2013 werden de simulaties gedeeld met de markt en toezichthouders, eerst wekelijks en later dagelijks, om in de overgangsfase optimale ondersteuning te bieden.

“We zijn er trots op dat de nieuwe methode nu daadwerkelijk in de praktijk wordt gebruikt en dat we verder kunnen met de integratie van de Europese markt. Gelet op de belangrijke uitdagingen waar we voor staan in verband met de steeds sterkere systeemschommelingen is dat van groot belang”, aldus Wim Michiels, Jean Verseille en Andrew Claxton, voorzitters van de projectstuurgroepen namens de netbeheerders en elektriciteitsbeurzen. “Dit is een uitstekend voorbeeld van de wijze waarop elektriciteitsbeurzen en netbeheerders bijdragen aan een interne Europese energiemarkt waarin gelijke marktkansen en betrouwbaarheid centraal staan.”

Nu Flow Based Marktkoppeling van day-ahead-markten in de CWE-regio succesvol is verlopen, zal de methode naar verwachting op bredere schaal in Europa worden overgenomen en ook binnen andere tijdvakken worden toegepast (bijv. voor de intraday-handel). DownloadsFlyer: The pivotal role of TSOs in European energy market integration

Share this:

Wilt u meer weten?

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

press@tennet.eu