Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer

Vluchtstrook van het hoogspanningsnet

Het Nederlandse hoogspanningsnet kent een zeer hoge betrouwbaarheid. 99,99% van de tijd is het net beschikbaar voor het leveren van elektriciteit. Die hoge betrouwbaarheid komt onder andere doordat ons hoogspanningsnet dubbel is uitgevoerd. Bij een storing of onderhoud kan daardoor vrijwel meteen de reservecapaciteit worden ingezet. Het is dus een soort vluchtstrook van het elektriciteitsnet.

Het wordt steeds drukker op het elektriciteitsnet. Met name de komst van zonneparken zorgt voor een groeiende vraag naar transportcapaciteit op het net. Om al die extra elektriciteit te kunnen vervoeren, moet de hoogspanningsinfrastructuur worden uitgebreid. Deze uitbreidingen kosten veel tijd en bovendien is er maar een beperkt aantal technici beschikbaar om het werk uit te voeren. Om op het bestaande net extra capaciteit te creëren openen we vanaf 2022 op een aantal plaatsen de vluchtstrook voor duurzame energieopwekkers zoals zonneparken. Dit levert op een aantal plaatsen tot wel 30% extra capaciteit op. Als er zich toch een storing voordoet, worden deze opwekkers tijdelijk afgeschakeld om ruimte te maken op de vluchtstrook. Zo zorgen we dat het licht altijd blijft branden en er in heel Nederland meer zonne- en windparken kunnen aansluiten op het bestaande elektriciteitsnet.

Animatie over het gebruik van de 'vluchtstrook' van het hoogspanningsnet