Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Diensten in Duitsland

TenneT is de aanjager van de Duitse Energiewende, de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Transportdiensten

TenneT is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van het hoogspanningsnet dat in grote delen van Duitsland wordt gebruikt voor het transport van aanzienlijke hoeveelheden elektriciteit. Dit net fungeert als ‘snelweg’ voor het stroomtransport en vormt de verbinding met de verdeelnetten van een lager spanningsniveau en met bepaalde grote industriële afnemers. Daarnaast legt TenneT grensoverschrijdende verbindingen naar enkele buurlanden aan en onderhoudt deze. Ook bij het in de praktijk brengen van de Energiewende is TenneT toonaangevend. Wij zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de aansluitingen van windparken op zee en hebben een beslissend aandeel in de uitbreiding van het net op land dat in dit kader nodig is.

Systeemdiensten

TenneT beheert het hoogspanningsnet in grote delen van Duitsland. Aangezien het zeer lastig is om elektriciteit op te slaan, moet er continu een evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van stroom worden gecreëerd. TenneT zorgt dat die balans er 24 uur per dag, zeven dagen per week en 365 dagen per jaar is.

Het faciliteren van de stroommarkt

De derde taak van TenneT is het faciliteren van een liquide en stabiele stroommarkt die soepel functioneert en het ondersteunen van de grootschalige overgang naar stroomopwekking uit hernieuwbare energiebronnen.

Ook interessant

Diensten in Nederland

Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer van het transportnet, het verzorgen van verbindingen op het net, het transporteren van elektriciteit en het borgen van de energiebalans.

Lees meer

Leveringszekerheid

Onze belangrijkste taak is het zorgen voor een betrouwbare en veilige elektriciteitsvoorziening.

Lees meer

TenneT in de elektriciteitssector

TenneT is de enige beheerder (TSO) van het Nederlandse hoogspanningsnet. In Duitsland is TenneT de grootste elektriciteitstransporteur en beheert een tracé van de Noordzee tot  in  de Alpen.

Lees meer