Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
News Market

Vooraankondiging congestiegebied

Downloads & Contact

Het verwachte congestiegebied, periode en oorzaak

TenneT verwacht structureel congestie in het gebied in de driehoek Eemshaven, Bergum en Zwolle in de loop van 2017 t/m 2021. De verwachte congestie wordt veroorzaakt door de marktomstandigheden. Deze zijn anders dan voorzien in de capaciteitsplanning en zorgen er voor dat de transportbehoefte groter is dan de transportcapaciteit. 

Wat is het gecontracteerde en beschikbare transportvermogen?

In het genoemde congestiegebied is het totale gecontracteerde transportvermogen 6340 MW. Het totale beschikbare transportvermogen bedraagt circa 5000 MW, rekening houdend met enkelvoudige storingsreserve.

De planning van de netverzwaring

De structurele oplossing is de realisatie van het project Noord-West380kV fase 1. Dit betreft de verbinding tussen de 380kV-stations Eemshaven-Oudeschip en Vierverlaten. Volgens de huidige planning zal het congestiegebied in 2021 worden opgelost.

Onderzoek

TenneT doet onderzoek naar het kunnen toepassen van congestiemanagement in het genoemde gebied volgens de Netcode Elektriciteit artikel 4.2.5.5. De uitkomst van het onderzoek wordt via onze website gepubliceerd.

Share this:

Wilt u meer weten?

Customer contact

Customer Care Center: For customers of TenneT Netherlands only.