Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
News Corporate

Van Oord winnaar TenneT Contractor Safety Award 2016

Van Oord Dredging and Marine Contractors is de winnaar van de TenneT Contractor Safety Award 2016. Het is de eerste keer dat TenneT een Safety Award uitreikt voor de best presterende contractor op het gebied van veiligheid. Van Oord werd uit 30 aanmeldingen gekozen doordat ze aantoonbaar maatregelen troffen met hun 'say Yes to safety' veiligheidsprogramma om veilig werken te stimuleren.

Veiligheid heeft bij TenneT de hoogste prioriteit. In de Safety Vision heeft TenneT doelen gesteld die vergelijkbaar zijn met de eisen die gesteld worden in de olie- en gasindustrie. Daarbij is een bijzondere rol weggelegd voor leveranciers. TenneT ziet hen als belangrijke  'partner in safety'.  Ben Voorhorst COO: "Met een award willen wij onze waardering uitspreken naar leveranciers die een aantoonbare bijdrage leveren aan onze safety performance. Tegelijkertijd willen we van elkaar leren en geïnspireerd worden om het nog beter te doen."

Van Oord voert werkzaamheden uit in opdracht van TenneT voor de netaansluiting van de offshore windturbineparken op land door het bouwrijp maken van de grond in Borssele. Deze aannemer heeft volgens TenneT aantoonbaar maatregelen getroffen met hun 'say YES to safety' veiligheidsprogramma om veilig werken te stimuleren. Daarnaast zijn de processen van Van Oord zo ingericht dat deze de veiligheidsprestatie en – cultuur van TenneT verhogen. De jury prees deze contractor om hun integrale safety aanpak en de uitstraling daarvan op TenneT.

‘Het is een enorme eer dat TenneT deze award aan ons heeft toegekend. Ons wereldwijde veiligheidsprogramma geeft weer hoe Van Oord ten opzichte van veiligheid staat. Van iedereen – van onderaannemers en leveranciers tot bewoners en overige stakeholders -  wordt verwacht dat die zijn/haar verantwoordelijkheid op dit gebied neemt. Kortom; say YES to safety!’
Carlos Mollet, Area Manager Van Oord Netherlands

Dit jaar was het voor het eerst dat TenneT een Safety Award uitreikte aan de best presterende contractor op het gebied van veiligheid. Alle leveranciers van TenneT konden zichzelf 'pitchen' en meedingen naar de TenneT Contractor Safety Award 2016. Uiteindelijk hebben zich totaal 30 contractors aangemeld in zowel Nederland als Duitsland. De award werd zojuist uitgereikt door  COO Ben Voorhorst van TenneT aan Carlos Mollet, Area Manager Van Oord Netherlands.  

Runner up is Omexom Hochspannung GmbH die een lange relatie heeft met TenneT op het gebied van projectplanning, ontwerp, onderhoud en aanleg van hoogspanningsverbindingen in de range van 110 kV en 400 kV. Zij  hebben naar aanleiding van een incident een alternatief steigersysteem ontwikkeld van beton. Als derde eindigt Bohlen & Doyen, een leverancier die door TenneT is ingehuurd voor het leggen van kabels in zee. Bohlen & Doyen heeft een nieuwe werkwijze ontwikkeld waarmee het aantal benodigde duikuren aanzienlijk is teruggebracht waardoor de kans op een potentieel ongeval wordt verminderd. 

Share this: