Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
News News Corporate Financial

TenneT zet cruciale stappen in de energietransitie met een record aan groene financiering in eerste helft van 2021

  • TenneT heeft in de eerste helft van 2021 EUR 1.615 miljoen geïnvesteerd in de Nederlandse en Duitse hoogspanningsnetten, een stijging van 14,7% ten opzichte van de eerste helft van 2020 (EUR 1.408 miljoen);
  • Het onderliggend bedrijfsresultaat (EBIT) is in de eerste helft van 2021 gestegen tot EUR 431 miljoen (eerste helft 2020: EUR 414 miljoen);
  • Met de grootste (EUR 1,8 miljard) en eerste groene triple tranche Eurobond transactie ooit uitgegeven door TenneT, onderstreept de hoogspanningsnetbeheerder haar robuuste financiële positie;
  • Solide financiële performance en bijbehorende credit rating geven TenneT goede toegang tot kapitaalmarkten.

In het eerste halfjaar van 2021 heeft TenneT, als belangrijke enabler van de energietransitie, opnieuw een hoge leveringszekerheid van 99,99 procent gerealiseerd voor haar 42 miljoen Nederlandse en Duitse eindgebruikers. Tegelijkertijd vergroten de verhoogde Europese en nationale politieke doelstellingen om de CO2-uitstoot te verminderen, de behoefte aan consensus tussen Europese landen over een duidelijke en regelgevende Europese routekaart en de vaak complexe integratie van duurzame energieoplossingen en bijbehorende nieuwe infrastructuur in onze leefomgeving de inspanningen van TenneT.  

Manon van Beek, CEO: "Als Europa's eerste grensoverschrijdende TSO met jaarlijkse investeringen die zullen groeien tot EUR 5-6 miljard, streeft TenneT naar een tijdige oplevering van onshore en offshore uitbreidingen en investeringen. Ons energiesysteem maakt een revolutionaire ontwikkeling door waarbij de hoogspanningsnetten - de ruggengraat van het energiesysteem - op een totaal andere manier worden gebruikt. Ooit gebouwd om aan de vraag naar energie te voldoen, verandert het nu in een multifunctionele verbinder van elektriciteitsaanbod, -vraag en -opslag."

Financiële resultaten

De financiële prestaties van TenneT in het eerste halfjaar van 2021 bleven solide. De onderliggende omzet van EUR 2,568 miljoen steeg met 10,7% ten opzichte van 2020 (EUR 2,319 miljoen), voornamelijk dankzij een groeiende activabasis en extra compensatie voor netgerelateerde kosten. De onderliggende EBIT steeg met EUR 17 miljoen tot EUR 431 miljoen in het eerste halfjaar van 2021 (eerste halfjaar 2020: EUR 414 miljoen).

Onderliggende financiële kerncijfers1

 

EUR Miljoen 30 Juni 202130 Juni 2020
Omzet2,5682,319
Winst voor rente en belastingen (EBITDA)1,016960
EBIT431414
Investeringen1,6151,408

1 In tegenstelling tot IFRS worden in de 'onderliggende' cijfers regulatoire activa en passiva opgenomen in verband met de gereguleerde activiteiten van TenneT, terwijl IFRS dit niet toestaat. Dit betekent dat bedragen die voortvloeien uit gebeurtenissen in het verleden en die mogen of moeten worden verrekend in toekomstige nettarieven, afzonderlijk worden opgenomen.

In mei 2021 bevestigden S&P en Moody's de A-/A3 unsecured kredietbeoordeling voor de lange termijn van TenneT, met een stabiele outlook. In dezelfde maand ging TenneT opnieuw voor 'groen' door met succes zijn grootste (EUR 1,8 miljard) en eerste duurzame drievoudige tranche Eurobond-transactie ooit uit te geven. Dit onderstreept de solide financiële positie en versterkt TenneT's top-3-status als bedrijfsemittent van duurzame, groene schuldfinanciering in Europa, met momenteel meer dan EUR 12 miljard aan groene schuld uitgegeven in verschillende schuldvormen.  

Otto Jager, CFO van TenneT: "De markt toonde opnieuw grote belangstelling voor ons groene beleggingsaanbod. Onze goede credit rating met een stabiele outlook en onze solide financiële prestaties over een lange periode geven ons bovendien uitstekende toegang tot alle kapitaalmarkten."

Belangrijkste resultaten eerste halfjaar van 2021

 

Hoge capaciteit verbindingen voor transport van groene stroom

TenneT maakt zeer goede voortgang bij een groot aantal projecten. Enkele duizenden kilometers aan nieuwe verbindingen kwamen en komen in 2021 in bedrijf, zijn in aanbouw of bevinden zich in de planningsfase. Vlaggenschipproject NordLink , de 1.400 MW onderzeese gelijkstroomkabel tussen Duitsland en Noorwegen, is nu volledig in bedrijf. Voor het eerst zijn de elektriciteitsmarkten van beide landen rechtstreeks met elkaar verbonden, wat zorgt voor de uitwisseling van grote hoeveelheden duurzame stroom en extra zekerheid van de elektriciteitsvoorziening.

De twee grootste onshore DC-corridorprojecten van TenneT, SuedLink en SuedOstLink, worden volledig ondergronds aangelegd en zijn van cruciaal belang voor het transport van de noordelijke windproductie om aan de vraag naar elektriciteit in Zuid-Duitsland te voldoen. Voor SuedOstLink zijn de orders voor de converters geplaatst. Voor SuedLink hebben de samenwerkende transmissienetbeheerders TenneT en TransnetBW de federale ruimtelijke planning afgerond.. Met deze procedure heeft de Bundesnetzagentur de bijna 700 kilometer lange corridor van SuedLink bindend gemaakt.

In Nederland heeft TenneT windpark Fryslân aangesloten, dat het grootste windpark in een binnenwater ter wereld is. Een 55 kilometer lange ondergrondse kabel werd gebruikt om het windpark aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Dit is de langste ondergrondse hoogspanningskabelverbinding (110 kV) in Nederland.
In april zijn cruciale delen van de nieuwe hoogspanningsverbinding (380 kV) tussen Borssele en Rilland geïnstalleerd. Deze elektriciteitssnelweg is essentieel voor het transport van de elektriciteit van de bestaande en toekomstige windparken in de Noordzee in het zuidwesten van Nederland. Daarnaast is de nieuwe verbinding belangrijk voor de uitwisseling van elektriciteit met België. De verbinding zal in 2023 in gebruik worden genomen.

Volgens planning is de tweede jacket (onderbouw) van TenneT's offshore transformatorplatform voor het windpark Hollandse Kust (zuid) geïnstalleerd. Tot 2023 realiseert TenneT 3,5 GW aan offshore netaansluitingen voor windparken op de Nederlandse Noordzee door vijf keer hetzelfde type 700 MW transformatorplatform te gebruiken. Hierdoor kan TenneT deze projecten efficiënter, sneller en betaalbaarder bouwen. Tot 2030 bouwt TenneT in Nederland 11,6 GW aan offshore aansluitcapaciteit voor grote offshore windparken.

In Duitsland zal dat volgens plan 16,7 GW zijn. In beide landen wordt gebruik gemaakt van innovatieve 2 GW gelijkstroomaansluitsystemen, ontwikkeld door TenneT samen met leveranciers en offshore windparkontwikkelaars.

De weg vrijmaken voor noodzakelijke systeemintegratie

Geïntegreerde systeemplanning, samenwerking over de grenzen heen, offshore en onshore, elektronen en moleculen. Dit is nodig om te voldoen aan de eisen van een nieuw, slim en betaalbaar energiesysteem dat tussen 2030 en 2050 moet worden gerealiseerd. Daarom publiceerden TenneT, Gasunie en de Nederlandse Regionale netbeheerders in april de zogenaamde II3050 (Infrastructure Outlook 30-50). Enkele belangrijke conclusies: de infrastructuur voor elektriciteit moet grootschalig worden uitgebreid, er is een landelijk dekkend pijpleidingnetwerk voor waterstoftransport nodig, er moet infrastructuur voor warmte en CO2 worden aangelegd en er is meer snelheid nodig omdat de huidige doorlooptijden voor aanpassingen in het net leiden tot knelpunten. Het feit dat de Nederlandse regering heeft aangekondigd met een plan te komen om bestaande aardgastransportleidingen aan te passen voor het transport van waterstof ('waterstof backbone') is een direct en verheugend resultaat van de in de II3050 gepresenteerde inzichten.

Vooruitblik

Verkiezingen en energiebeleid

De vorming van een nieuwe Nederlandse regering en de Duitse Bondsdagverkiezingen later dit jaar bieden een uitgelezen kans om politieke keuzes te maken op basis van maatschappelijke overwegingen. Het gaat daarbij om prangende zaken als kosten, ruimtebeslag en haalbaarheid. Voor hogere klimaatambities zijn duidelijke stappenplannen nodig. Samenwerking tussen overheden, infrastructuurbedrijven en industrie is van het grootste belang.

Lees het halfjaarverslag hier.

Share this: