Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
News Dutch Market

TenneT publiceert eerste Kwaliteits- en Capaciteitsdocument voor het net op zee

Downloads & Contact

Afgelopen week heeft TenneT haar eerste Kwaliteits- en Capaciteitsdocument voor het net op zee aangeboden aan haar toezichthouder: de Autoriteit Consument & Markt. Het document geeft een beschrijving van het net op zee en de voorgenomen investeringen die TenneT hiervoor zal doen.

Deze investeringen volgen uit het ontwikkelkader van de minister van Economische Zaken en maken het mogelijk om de komende jaren 3500 megawatt aan vermogen van windparken op zee aan te kunnen sluiten. Dit zal een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van de afspraken uit het Energieakkoord om in 2023 16 procent van de energie uit hernieuwbare bronnen op te wekken.

De recente wijziging van de Elektriciteitswet regelt het netbeheer op zee. Op grond van deze wet zal TenneT tweejaarlijks een Kwaliteits- en Capaciteitsdocument ontwikkelen. 

Verwante downloads

Share this:

Wilt u meer weten?

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

press@tennet.eu