Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
News Corporate Innovation Dutch Market

TenneT opent 2GW-programma tender voor 525 kV DC offshore kabelproductie en -installatie

Downloads & Contact
  • 2 GW standaard essentieel om verhoogde Nederlandse en Duitse 2030 offshore doelstellingen te halen
  • TenneT start tender voor 525 kV DC offshore kabelsysteem voor Nederlandse IJmuiden Ver-projecten
  • Marktpartijen en TenneT stellen nieuwe wereldwijde offshore standaard vast, eerste verbinding operationeel in 2028

Nieuwe transmissienorm ondersteunt volgende stap

Europese landen hebben onlangs nieuwe doelstellingen vastgesteld om de klimaatdoelstellingen te halen. De Nederlandse en Duitse overheden willen bovenop de bestaande 2030-doelstellingen nog eens 20 Gigawatt (GW) aan offshore windcapaciteit aansluiten. TenneT, verantwoordelijk voor de aansluiting van windparken op zee op het Nederlandse hoogspanningsnet en een deel van het Duitse hoogspanningsnet, heeft een nieuwe 2 GW-standaard ontwikkeld om de uitrol van offshore wind te kunnen versnellen. Samen met marktpartijen ontwikkelt de transmissiesysteembeheerder een nieuw High Voltage Direct Current (HVDC) systeem om toekomstige windparken aan te sluiten op zowel het offshore- als het onshore-net. De nieuwe transmissiestandaard ondersteunt de essentiële volgende stap naar grotere windparken op zee en een Europees Hub-and-Spoke-systeem voor de hele Noordzee - een combinatie van de aansluiting van windenergie, koppeling van energiemarkten via interconnectie en slimme integratie in de hoofdnetten op het vasteland. Als onderdeel van deze ontwikkeling zullen de Nederlandse IJmuiden Ver-projecten hub-ready zijn voor aansluiting op een toekomstige multifunctionele interconnector naar het Verenigd Koninkrijk. TenneT zet nu de volgende stap in het proces door de aanbesteding te openen voor het 525 kV DC-kabelsysteem voor de Nederlandse IJmuiden Ver projecten.


Minder ruimtelijke en milieu impact  

Met deze tender gaat TenneT de volgende fase in voor de innovatieve 2 GW projecten in het windgebied IJmuiden Ver. De verwachting is dat deze opdracht begin 2023 wordt gegund. Onlangs is de engineering voor de landstations en de perrons aanbesteed. De planning is dat de eerste 2 GW IJmuiden Ver verbinding in 2028 operationeel is. Het 2 GW netconcept resulteert in minder platforms en landstations, en een gebundeld kabelontwerp. Dit is niet alleen financieel interessant, maar zorgt er ook voor dat TenneT minder emissies veroorzaakt en minder ruimtelijke en milieu-impact veroorzaakt.         


Innovatieve samenwerking TenneT en marktpartijen

Marco Kuijpers Director large projects Offshore bij TenneT: "De onlangs door de Duitse en Nederlandse overheid aangekondigde verhoogde doelstellingen voor offshore wind in het Noordzeegebied onderstrepen het belang en de noodzaak van het 2GW Programma. De innovatieve samenwerking tussen TenneT en de kabelleveranciers, gezamenlijk in het 'prekwalificatieprogramma', zal leiden tot een nieuwe wereldwijde marktstandaard. Deze standaard is cruciaal voor het behalen van de wereldwijde klimaatambities en bevestigt de positie van TenneT als koploper in offshore netontwikkeling."


Over het 2GW Programma

Om te kunnen versnellen hebben we het 2GW Programma opgezet voor Nederland en Duitsland. Hierin hebben we onze uitgebreide knowhow in offshore netontwikkeling gecombineerd met een unieke transnationale aanpak en samen met de markt een nieuwe offshore standaard ontwikkeld. Met het 2GW Programma kunnen we de mogelijkheden van de Noordzee echt ontsluiten. Zo kunnen we Europa en zijn inwoners op een veilige en kostenefficiënte manier van nog meer groene energie voorzien - en dat alles met een zo klein mogelijke impact op het milieu. Met het 2GW-programma verhogen we het tempo en pakken we de toekomst van de uitbreiding van het offshore-netwerk aan door middel van harmonisatie. Tenminste zes gestandaardiseerde offshore netaansluitingen met elk een transportcapaciteit van 2 GW versterken de rol van TenneT als aanjager van de Europese energietransitie op de Nederlandse en Duitse Noordzee tot 2030. Het 2GW Programma zet de nieuwe koers uit van de Europese energietransitie.

Share this:

Wilt u meer weten?

Jorrit de Jong

Media Relations

+31 026 373 26 00

press@tennet.eu