Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
News Dutch Market

TenneT ondersteunt ontwikkeling van flexibel energie handelsplatform voor bedrijven, ETPA

  • Energy Trading Platform Amsterdam (ETPA) in april 2016 van start
  • ETPA ontsluit flexibele capaciteit voor balans op elektriciteitsnet
  • ETPA is ook laagdrempelig toegankelijk voor kleinere deelnemers

TenneT ondersteunt de verdere ontwikkeling van ETPA en wordt per 1 april 2016 voor 40 procent aandeelhouder. Deze nieuwe Nederlandse onderneming geeft deelnemende partijen laagdrempelig toegang tot de elektriciteitsmarkt via een onafhankelijk, geautomatiseerd energie handelsplatform.

In tegenstelling tot bestaande, grote energie- of elektriciteitsbeurzen biedt ETPA toegang tot de markten aan bedrijven met een relatief lage gebruiks- of leveringscapaciteit vanaf ongeveer 0,5 MW elektriciteit. Deelnemers die zelf - of via een derde partij - via ETPA willen handelen, kunnen onder meer afkomstig zijn uit de tuinbouw, afvalverwerking, papierindustrie, chemie en energie. Ook bijvoorbeeld waterschappen kunnen van het handelsplatform profiteren. Hiermee richt ETPA zich in feite op ieder energie-intensief bedrijf of instelling in Nederland.

Kansen voor álle energie-intensieve ondernemingen

Tot op heden was de elektriciteitshandelsmarkt voor veel partijen niet of moeilijk toegankelijk vanwege de hoge toegangskosten, vanwege de hoge eisen aan te leveren volumes of het ontbreken aan mogelijkheden om ook contracten aan te kunnen gaan voor de kortere intraday-termijnen. Via ETPA kan in energie worden gehandeld per 15 minuten, per uur, per dag, per weekend en per week.

Ben Voorhorst, COO van TenneT: "ETPA is hét voorbeeld van een onderneming die inspringt op een sterk veranderende energiemarkt en is een prima aanvulling op de activiteiten van grote elektriciteitsbeurzen die een duidelijk ander marktsegment bedienen.

Duurzame elektriciteitsproductie (wind en zon) zal in de komende vijf tot tien jaar verveelvoudigen in Nederland. Dit betekent dat het elektriciteitssysteem in toenemende mate te maken krijgt met weersafhankelijke en daarmee volatiele elektriciteitsproductie. Om vervolgens de balans van aanbod en vraag efficiënt en betaalbaar op het elektriciteitsnet te kunnen handhaven, is toetreding tot de markt van meer partijen dan alleen de grote energiebedrijven gewenst."

Ontsluiting van flexibel vermogen

Daarbij gaat het om partijen met decentrale productie-eenheden die in Nederland goed zijn voor ongeveer 40 procent van de totale productie in Nederland. Dat zijn voornamelijk WKK's, warmtekrachtkoppeling-installaties. Deze gasgestookte productie-eenheden zijn flexibel inzetbaar, maar hebben tot op heden nog niet voldoende toegang tot de markt. Daarnaast zal het meer dynamische verbruik van elektriciteit op basis van prijsstelling, zoals Power to Heat, een belangrijke vorm van flexibiliteit vormen voor de toekomst. En dat is gelijk de reden voor TenneT om te investeren in ETPA.

Sander Dijkman, Director ETPA: "De korte termijn markt kan en moet veel transparanter en toegankelijker worden. Toegankelijkheid leveren wij bijvoorbeeld door met een nieuwe betaaldienstverlener een alternatief aan te bieden voor de relatief dure clearing. In samenhang met de energietransitie kan ETPA een belangrijke faciliterende rol spelen bij het creëren van een marktprijs, het samenbrengen van aanbieders en afnemers én settlement van fysieke levering.”

Pol van der Linde, Director ETPA: "TenneT en ETPA kunnen het samen mogelijk maken dat, bijvoorbeeld een tuinder of een papierfabrikant een actieve rol kan gaan spelen bij het opvangen van fluctuaties in elektriciteitsproductie als gevolg van duurzame opwekking. De energietransitie, het vervangen van conventionele elektriciteitscentrales door duurzame opwekking, vraagt om een handelsplatform dat op een efficiënte manier de al aanwezige flexibiliteit ontsluit en toegang biedt aan nieuwe initiatieven, zoals energieopslag door middel van grote batterijen.”

Toekomst

ETPA start met het aanbieden van een handelsplatform voor elektriciteit, maar wil in de toekomst ook kijken naar andere producten; gas, warmte en Garanties van Oorsprong. De korte termijn focus zit echter op het verder verlagen van toetredingsdrempels. Verder gaan ETPA en TenneT samen kijken welke nieuwe producten er in de markt gezet moeten worden ten behoeve van de energietransitie.

TenneT heeft de intentie haar aandeel in ETPA op termijn te vergroten. De investering in ETPA valt onder 'niet-gereguleerde' activiteiten en is bedoeld om de elektriciteitsmarkt meer efficiënt en meer transparant te maken en daarmee maximaal te faciliteren.

Share this: