Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
News Dutch Market

TenneT koopt 150kV elektriciteitsnet Utrecht van Stedin

Arnhem/Rotterdam, 17 november 2015. Na de eigendomsoverdracht per 1 januari jl. van het 150 kiloVolt (kV) net van Stedin in Zuid-Holland aan TenneT wordt nu ook het eigendom van het 150 kV elektriciteitsnet in Utrecht overdragen van Stedin aan TenneT. TenneT is als landelijke netbeheerder wettelijk verantwoordelijk voor hoogspanningslijnen- en kabels op dit niveau in Nederland. De netten zijn per 17 november 2015 door Stedin verkocht aan TenneT.

In de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) is vastgelegd dat hoogspanningsnetten – met een spanningsniveau van 110 kV of meer - in eigendom van TenneT moeten zijn. Stedin kon in het verleden alleen het onderbeheer op deze netten overdragen. Aan deze netten waren nog zogenoemde Cross Border Lease (CBL) constructies verbonden. Deze leaseconstructies zijn recentelijk beëindigd en daardoor is verkoop mogelijk geworden.

Over Stedin Stedin is de onafhankelijke netbeheerder in het meest stedelijke gebied van Nederland: het grootste gedeelte van de provincie Zuid-Holland, inclusief de grootste haven van Europa, en de provincie Utrecht. De organisatie is verantwoordelijk voor ontwikkeling, aanleg, beheer, onderhoud en management van energienetten. Stedin is de schakel tussen ruim 2 miljoen klanten en de energieleveranciers. Het bedrijf staat met 3.100 medewerkers voor veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van energietransport. Stedin is gevestigd in Rotterdam.

Over TenneT TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator, TSO) met haar belangrijkste activiteiten in Nederland en Duitsland. Met circa 21.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen zorgen we voor een betrouwbare en zekere elektriciteitsvoorziening aan de 41 miljoen eindgebruikers in de markten die we bedienen. Met 2.800 medewerkers realiseren we een omzet van 2,3 miljard euro en een totale activawaarde van 13,6 miljard euro. TenneT is een van de grootste investeerders in nationale en internationale elektriciteitsnetten op land en op zee. Onze focus ligt op het samenbrengen van de Noordwest-Europese energiemarkten en het faciliteren van de energie transitie. TenneT zet zich in om te voldoen aan de behoeften van de samenleving door verantwoordelijk, betrokken en verbonden te zijn. Taking power further.

Share this: