Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
News Dutch Market

Oproep voor de marktconsultatie ten behoeve van de levering van een herstelvoorziening in het zuiden van Nederland

TenneT TSO B.V. heeft onder andere tot taak om in de situatie van een black out het herstel van de elektriciteitsvoorziening te coördineren. Voor deze taak heeft TenneT behoefte aan voorzieningen ("herstelvoorzieningen") die een spanningsloos net onder spanning kunnen brengen in een situatie dat (een groot deel) van het landelijk hoogspanningsnet spanningsloos is. Dit stelt TenneT in de gelegenheid van daaruit het herstel van de stroomvoorziening verder te coördineren en andere productie-eenheden te kunnen laten opstarten.

TenneT is op zoek naar potentiële leveranciers voor een herstelvoorziening in het zuiden van Nederland (provincies Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) vanaf het jaar 2018. TenneT is voornemens om met een leverancier te komen tot een langjarige overeenkomst van minimaal 10 tot 15 jaar voor het leveren van een herstelvoorziening. Voorafgaand aan het starten van een aanbestedingsprocedure wil TenneT met deze potentiële leveranciers in gesprek om de mogelijkheden te bespreken en de interesse te toetsen (marktconsultatie).

De eisen waaraan de herstelvoorziening minimaal aan zal moeten voldoen zijn gespecificeerd in de productinformatie zoals gepubliceerd op de website van TenneT: www.tennet.eu/nl/nl/over-tennet/nieuws-pers-publicaties/publicaties/technische-publicaties/productinformatie-herstelvoorziening.html

Het is mogelijk dat de marktconsultatie leidt tot aanpassing van de productinformatie.

Partijen die belangstelling hebben voor deze opdracht en aan bovenvermelde eisen denken te kunnen voldoen worden verzocht uiterlijk 9 september 2015 hun belangstelling kenbaar te maken bij de heer Martijn Ophuis en/of de heer Wytse van der Kolk via e-mail: TenderEenV(at)tennet.eu.

Geïnteresseerde partijen zullen worden uitgenodigd voor een verkennend gesprek in september of oktober 2015. Partijen welke niet deelnemen aan de marktconsultatie zullen niet worden uitgesloten voor deelname aan de aanbestedingsprocedure.

Share this: