Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
News Market Dutch News

Oproep voor de levering van een herstelvoorziening in Zuid-Nederland

TenneT TSO B.V. heeft onder andere tot taak om in de situatie van een black out het herstel van de elektriciteitsvoorziening te coördineren. Voor deze taak heeft TenneT behoefte aan voorzieningen ("herstelvoorzieningen") die een spanningsloos net onder spanning kunnen brengen in een situatie dat (een groot deel) van het landelijk hoogspanningsnet spanningsloos is. Dit stelt TenneT in de gelegenheid van daaruit het herstel van de stroomvoorziening verder te coördineren en andere productie-eenheden te kunnen laten opstarten.

TenneT is op zoek naar een leverancier van een herstelvoorziening in het zuiden van Nederland (provincies Noord- Brabant, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland). TenneT is voornemens om met een leverancier te komen tot een overeenkomst voor het leveren van een herstelvoorziening in het zuiden van Nederland.

Eisen waar minimaal aan moet worden voldaan zijn als volgt:

  • Er moeten tenminste twee synchrone elektriciteit productie-eenheden van elk minimaal 200 MW op de locatie aanwezig zijn die als onderdeel van de Blackstartvoorziening kunnen worden ingezet. Ook als één productie-eenheid in onderhoud is moet te allen tijde minimaal 200 MW beschikbaar zijn. Het voor de betreffende Blackstart voorziening overeengekomen minimum vermogen wordt in de overeenkomst vastgelegd. Indien de voorziening bestaat uit meerdere kleinere synchrone productie-eenheden wordt de redundantie op andere wijze vastgesteld in overeenstemming met TenneT, waarbij altijd minimaal 200 MW beschikbaar is.
  • De herstelvoorziening moet binnen 4 uur na afroep door TenneT in staat zijn om met productie-eenheden het overeengekomen minimum vermogen te leveren aan een spanningsloos netdeel.
  • De Blackstartvoorziening en de overeen te komen inschakelsectie moeten bestand zijn tegen de inrush-stroom en -spanning als gevolg van het bijschakelen van de assets van de inschakelsectie. Indien direct inschakelen niet mogelijk is moet er een mogelijkheid zijn om deze inschakelsectie op te spannen. In ieder geval moet aan de 2e voorwaarde voldaan worden, de voorkeur gaat uit naar beide mogelijkheden.
  • De herstelvoorziening moet in staat zijn gedurende 24 uur na afroep onafgebroken in bedrijf te blijven.
  • Leverancier is bereid om een langjarige overeenkomst tot en met minimaal 31 december 2026 af te sluiten.

Lees ook de volledige productspecificatie

Partijen die belangstelling hebben voor deze opdracht en aan bovenvermelde eisen voldoen worden verzocht uiterlijk vrijdag 10 juni 2016 hun belangstelling kenbaar te maken via e-mail: TenderEenV(at)tennet.eu

Share this: