Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
News Dutch Market

Nieuwe stap koppeling Europese elektriciteitsmarkten

Oostenrijkse netbeheerder Austrian Power Grid AG (APG) gaat bij inkoop primair reservevermogen samenwerken met TSO's uit Zwitserland, Duitsland en Nederland. Hiermee ontstaat de grootste gemeenschappelijke markt voor primaire reservecapaciteit in Europa met in totaal 783 MW aan geveild vermogen.

De bestaande samenwerking tussen de netbeheerders Austrian Power Grid AG (APG, Oostenrijk), Swissgrid (Zwitserland), 50Hertz Transmission GmbH, Amprion GmbH, TenneT TSO GmbH, TransnetBW GmbH (Duitsland) en TenneT TSO B.V. (Nederland) wordt uitgebreid met de gezamenlijke inkoop van primair reservevermogen.

Als netbeheerder is APG in Oostenrijk verantwoordelijk voor de stabiliteit van het elektriciteitsnet. Hiertoe koopt APG primair reservevermogen in via wekelijkse marktconforme veilingen. Dit regelvermogen speelt in de stroomvoorziening een belangrijke rol, doordat de balans tussen energieproductie en -verbruik hiermee op ieder moment wordt gehandhaafd.

Op 7 april zijn twee bestaande allianties voor de gezamenlijke inkoop van primair reservevermogen samengevoegd, te weten het samenwerkingsverband van Oostenrijk en Zwitserland en dat van Duitsland en Nederland. Hierdoor kan het landelijk benodigde primaire reservevermogen ook in andere regelgebieden worden ingekocht.

Voordelen van de nieuwe samenwerking voor aanbieders reservevermogen

Ook de aanbieders van primair reservevermogen zijn gebaat bij de nieuwe situatie: op basis van het door de netbeheerders gekozen samenwerkingsmodel (TSO-TSO) kunnen ze zonder aanvullende technische of organisatorische toetsing – en daarmee extra kosten – direct deelnemen aan de nieuwe markt.

Primair reservevermogen

Elektrische energie kan slechts in beperkte mate worden opgeslagen. Daarom moet op elk moment exact evenveel energie worden geproduceerd als gebruikt. Dit evenwicht zorgt voor een stabiel hoogspanningsnet bij een constante frequentie van 50 Hz. Onvoorziene schommelingen tussen de geproduceerde en afgenomen elektrische energie moeten daarom vrijwel direct worden gecompenseerd. Om dit binnen enkele seconden te doen, wordt gebruikgemaakt van zogeheten primair reservevermogen. De voor de productie van dit vermogen gebruikte energiecentrales kunnen hun capaciteit binnen enkele seconden opvoeren of terugbrengen. Aangezien de TSO's geen eigen energiecentrales hebben, moet de benodigde hoeveelheid primair reservevermogen via marktconforme veilingen worden aangeschaft. Aan deze veilingen mogen alleen aanbieders deelnemen die door de aangesloten TSO's technisch en organisatorisch zijn getoetst.

Share this: