Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
News News Dutch

Nieuw hoogspanningsstation verbindt Windplan Groen aan elektriciteitsnet

Nabij het Olsterpad in Dronten is vrijdag 28 mei officieel de bouwstart gevierd van Windplan Groen. De bouw van een onderstation (Liander/TenneT) en een transformatorstation van Windkoepel Groen vormen de inleiding tot realisatie van Windplan Groen met negentig windturbines. Acht aangesloten windparken van Windplan Groen delen één aansluiting van 500 MW en hebben daarnaast gezamenlijk een privaat net (een Gesloten Distributie Systeem, GDS) opgericht. Dat GDS wordt aangesloten op het landelijk netwerk via het onderstation van Liander/TenneT. Het GDS biedt ook derden kans om een aansluiting te krijgen op het landelijk netwerk. Het zonnepark bij Flevonice kan daardoor bijvoorbeeld ook een aansluiting krijgen op het netwerk. Naar verwachting zal in april 2022 het station met de netaansluiting gereed zijn.

Liander, TenneT en Windplan Groen hebben onderzoek gedaan naar verschillende varianten om de windparken aan te sluiten. Hierbij is gekeken naar de kosten, de maatschappelijke impact, het ruimtebeslag en de doorlooptijd. Uit het onderzoek bleek dat de combinatie van een GDS met een nieuw station ten oosten van Dronten de beste optie was. Het station komt tussen Biddinghuizen en Ketelhaven, bij de Hoge Vaart ter hoogte van Dronten. Op de bouwlocatie nabij het Olsterpad is dus straks sprake van twee bouwwerken die op korte afstand van elkaar staan: het hoogspanningsstation van Liander en het transformatorstation van het GDS, dat in opdracht van Windkoepel Groen wordt gebouwd.

 

Het hoogspanningsstation wordt in opdracht van Liander en TenneT gerealiseerd. De bouw van het transformatorstation van het GDS wordt uitgevoerd door Hitachi ABB. Het ontwerp kent twee transformatoren van ieder 250 MW. De in totaal ruim veertig kilometer ondergrondse kabels naar de windparken worden aangelegd door Van Gelder. Dat leggen van kabels gebeurt vanaf augustus 2021. 

 

Ventolines is als adviseur van Windplan Groen betrokken bij de ontwikkeling, contractering, financiering en bouw van het GDS. De bouwstart werd onder anderen bijgewoond door Casper Huiberts (TenneT), regiolead Mark Jurjus (Liander), Wim Luijkx (voorzitter Windplan Groen) en wethouder Roelof Siepel (gemeente Dronten). Naast afgevaardigden van de windparken en omwonenden waren projectmedewerkers van Hitachi ABB, Van Gelder, Dijkstra, Alsema, Qirion, Energy Solutions en Ventolines aanwezig.

 

Share this: