Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
News News Corporate Innovation

National Grid en TenneT ontwikkelen een visie om offshore windparken te verbinden met Groot-Brittannië en Nederland

Downloads & Contact

National Grid Ventures, de commerciële ontwikkelingstak van National Grid plc, en de Nederlands/Duitse netbeheerder TenneT hebben vandaag (22 september) een samenwerkingsovereenkomst aangekondigd. Dit betreft een haalbaarheidsonderzoek over de aansluiting van Nederlandse en Britse windparken op de energiesystemen van beide landen via onderzeese elektriciteitskabels (zogenaamde interconnectoren). Dit is een geheel nieuwe ontwikkeling voor het VK en Nederland in de Noordzee.

Volledige benutting van het potentieel van offshore windenergie zal een cruciale rol spelen bij het koolstofvrij maken van Europese economieën en samenlevingen tegen 2050. Het VK en Nederland hebben zich beide ambitieuze doelen gesteld om de offshore windcapaciteit in de Noordzee uit te breiden. De Britse regering heeft onlangs een streefwaarde aangekondigd van 40 gigawatt in 2030. Nederland streeft naar 11,5 gigawatt in 2030 en nog eens een extra 20-40 GW tegen 2050. Een efficiënte uitvoering van een dergelijke grootschalige groei van offshore windenergie vereist een grote hoeveelheid nieuwe infrastructuur en nauwe samenwerking tussen landen rond de Noordzee.

De aankondiging volgt op een recent besluit van de Nederlandse regering om de eerste offshore 2GW-hoogspanningstransportnetten in Nederland toekomstbestendig te maken voor het windenergiegebied IJmuiden Ver, op ongeveer 80 km van de noordwestkust. 

Onder de voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst onderzoeken TenneT en National Grid Ventures de ontwikkeling van een multi-purpose interconnector (MPI) om gelijktijdig tot 4 gigawatt Britse en Nederlandse offshore windenergie aan te sluiten op de Britse en Nederlandse elektriciteitssystemen, waardoor twee gigawatt aan interconnectiecapaciteit tussen de landen wordt toegevoegd.

Doordat beide systemen worden verbonden door de MPI kan reservetransportcapaciteit worden gebruikt om elektriciteit tussen de landen te verhandelen, waardoor het potentiële gebruik van offshore infrastructuur toeneemt. Doordat minder infrastructuur nodig is, zal ook de milieu-impact op kustgemeenschappen verminderen, in vergelijking met de huidige werkwijze waarbij interconnectoren en windparken afzonderlijk worden ontwikkeld en aangesloten.

De twee organisaties streven ernaar om tegen het einde van 2021 een ‘padvinderproject’ te hebben dat in 2029 een operationele asset moet opleveren.

Manon van Beek, CEO van TenneT, zegt: “TenneT heeft een voortrekkersrol gespeeld bij de ontwikkeling van multifunctionele interconnecties om grootschalige groei van offshore windenergie in de Noordzee mogelijk te maken. Door deze overeenkomst kunnen we samenwerken met National Grid in de Noordzee om een innovatieve infrastructuur te ontwikkelen die elke extra elektron van opgewekte offshore wind benut om onze doelstellingen voor een schone economie te bereiken.”

National Grid logo

Jon Butterworth, Managing Director van National Grid Ventures, zegt: “Met de toezegging van het VK om tegen 205 koolstofvrij te zijn en de Europese Green Deal zijn er duidelijke doelen gesteld voor een koolstofarme toekomst voor de komende generaties. Multifunctionele interconnectoren kunnen potentieel een belangrijke factor zijn voor nieuwe offshore windprojecten. De welkome nieuwe samenwerking met TenneT voor deze innovatieve visie zal ons helpen om het volledige groene energiepotentieel van de Noordzee te realiseren.”

Share this:

Wilt u meer weten?

Eefje Van Gorp

Media Relations

+31 026 373 26 00

press@tennet.eu