Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Corporate Dutch

Mastenbouw nieuwe hoogspanningsverbinding is klaar

Nu verder met stroomgeleiders trekken.

Woensdag 27 juli heeft TenneT nabij Aduard de laatste mastpaal voor de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten geplaatst. Met de bouw van de verbinding is in het voorjaar 2020 begonnen, volgend jaar (rond de zomer 2023) neemt TenneT de ‘stroomsnelweg’ in bedrijf.

De nieuwe 380 kV-verbinding is 40 kilometer lang en bestaat uit 121 mastlocaties een mast van het type wintrack. Een mastlocatie bestaat uit 2 mastpalen. Tussen Brillerij en het hoogspanningsstation Vierverlaten is de 380 kV-verbinding gecombineerd met de 110 kV-verbinding. Op dit traject is de 110 kV-verbinding afgelopen half jaar al afgebroken omdat ze deels op het tracé van de nieuwe verbinding stond. Door voorafgaand aan het afbreken van de oude masten deze stroomverbinding al in de nieuwe te hangen, bleef de stroomlevering van Winsum en omgeving gegarandeerd.

Het komende jaar gaat TenneT de 380 kV-verbinding verder afmaken, onder meer door de montage van de resterende stroomgeleiders in de masten, bliksem- en retourstroomgeleiders en vogelbeschermers. Ook bouwt TenneT de hoogspanningsstations in Vierverlaten en Eemshaven verder af en worden werkwegen en werkterreinen weggehaald en worden gronden teruggebracht in oorspronkelijke staat. Zomer 2023 wordt de verbinding in gebruik genomen. Hierna wordt de dan overbodige 220 kV-verbinding (120 masten) afgebroken, net als een tijdelijke lijn in Eemshaven. En dan zijn we er nog niet, onder coördinatie van de Provincie Groningen worden de projecten in het bijbehorende landschapsplan verder uitgevoerd samen met de initiatiefnemers.

Share this: