Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
News Market

Investeringsplan TenneT: forse investeringen in Brabant en Limburg

Downloads & Contact

TenneT gaat de komende tien jaar circa twee miljard euro investeren in de uitbreiding en versterking van hoogspanningsnet in Noord-Brabant en Limburg. Dit is terug te lezen in het landelijke investeringsplan van de landelijke netbeheerder dat vandaag is gepubliceerd. In de zuidelijke provincies zijn 30 grote projecten voorzien, waarvan er momenteel 10 in uitvoering zijn. Parallel wordt er momenteel gewerkt aan een versnelling van de procedures, zodat de nieuwe noodzakelijke investeringen eerder gereed kunnen zijn. 

De vraag naar capaciteit van het landelijke hoogspanningsnet is groot door de snelle ontwikkeling van de energietransitie en de verdere economische groei. De vraag groeit door de komst van windturbines, zonneparken, laadpalen, warmtepompen en de verduurzamingsplannen van de industrie. De capaciteit van het elektriciteitsnet moet de komende tien jaar worden verdubbeld om aan de klimaatambities en de sterk toenemende vraag te kunnen voldoen.


Maarten Abbenhuis (COO TenneT): “We bevinden ons in een uitdagend tijdperk waarin de klimaatambities groot zijn en blijven groeien. Dit heeft grote gevolgen voor het elektriciteitsnet en de impact op het investeringsportfolio van TenneT is duidelijk zichtbaar. Tegelijkertijd ligt er een significante onderhoudsopgave om het bestaande net nu en in de toekomst betrouwbaar te houden. Een uitdaging die vraagt om slimme oplossingen en brede samenwerking.”


In het vandaag gepresenteerde Investeringsplan staat een overzicht van grote projecten die TenneT komende jaren gaat uitvoeren of opleveren. TenneT gaat in Noord-Brabant en Limburg circa twee miljard euro investeren. De landelijke netbeheerder gaat hierbij het hoogspanningsnet in beide provincies opknippen in 8 deelgebieden, zodat de elektriciteit beter kan worden af- en aangevoerd naar het landelijke hoofdnet. Op veel plekken ontstaat hierdoor een verdrievoudiging van de capaciteit. Hiervoor wordt onder meer een aantal nieuwe hoogspanningsstations gerealiseerd.


Er is grote urgentie om de netaanpassingen versneld door te voeren. In Noord-Brabant en Limburg heeft TenneT in juni een tijdelijke stop aangekondigd op nieuwe aansluitingen voor grootverbruikers, omdat het net aan de grenzen van de capaciteit zit. Speciaal coördinator Ben Voorhorst werkt momenteel met het Rijk, de provincies en de netbeheerders aan het versnellen van (plan-)procedures, waardoor wordt gekeken of de in gebruikstelling van de stations in beide provincies verder vervroegd kunnen worden. Dit is cruciaal voor het vestigingsklimaat en de verduurzamingsplannen in beide provincies.


Investeringsplannen

Netbeheerders maken iedere twee jaar investeringsplannen. Deze plannen zijn bedoeld om de toezichthouder, het ministerie, overheden en marktpartijen meer inzicht te geven in de aankomende investeringen en projecten. De investeringsplannen geven inzicht in de knelpunten die de komende jaren worden verwacht en de voorgenomen investeringen om knelpunten weg te nemen of te voorkomen. Door het vooraf opstellen van investeringsplannen bieden netbeheerders transparantie over toekomstige investeringen en de onderbouwing daarvan. 

Share this:

Wilt u meer weten?

Jorrit de Jong

Media Relations

+31 026 373 26 00

press@tennet.eu