Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
News Innovation

Het MIGRATE-onderzoeksproject: de resultaten van vier jaar onderzoek

Downloads & Contact
  • De focus: hernieuwbare energie integreren in een stabiel, toekomstbestendig transmissienet
  • Verschillende benaderingen van het stroomnet van de toekomst

De afgelopen vier jaar hebben 25 consortiumpartners uit 13 verschillende landen, transmissiesysteembeheerders, universiteiten en onderzoeksinstituten onder het acroniem MIGRATE gewerkt aan het Europese stroomnet van de toekomst. In januari 2016 lanceerde men het onderzoeksproject 'Massive Integration of Power Electronic Devices', ofwel MIGRATE. Voor dit vierjarige project, dat onder leiding stond van TenneT, trok de Europese Unie zo'n 17 miljoen euro uit. De slotconferentie werd op 4 december gehouden in Brussel.


Tijdens het MIGRATE-project werden diverse vraagstukken onderzocht, waaronder de gevolgen van de toenemende gedecentraliseerde invoeding voor de netstabiliteit en hoe het Europese stroomnet volledig kan worden gevoed door hernieuwbare energie. Deze en andere vraagstukken werden door vijf technische werkpakketten onderzocht. Elk werkpakket deed vervolgens aanbevelingen over de toekomstige netaansluitingen.

Het feit dat steeds vaker hernieuwbare energie wordt gebruikt voor de elektriciteitsproductie en steeds meer conventionele energiecentrales worden gesloten, heeft een grote invloed op het functioneren van het elektriciteitsnet. De elektriciteit die via wind- en zonne-energie wordt opgewekt, wordt gewoonlijk via vermogenselektronische omzetters in het net gevoed terwijl conventionele energiecentrales hiervoor grote roterende omvormers gebruiken. Het grote verschil tussen beide technologieën is de manier waarop onder andere de spanning, het vermogen en de frequentie van het elektriciteitsnet worden geregeld.

Het stroomnet van de toekomst moet dus flexibel zijn om de decentraal gegenereerde stroom veilig te transporteren naar de elektrische belasting. Daarnaast moet bij de planning en exploitatie rekening worden gehouden met de veranderende eigenschappen van de generatoren. Er moeten daarom nieuwe technologieën worden ontwikkeld om de betrouwbaarheid te garanderen van een toekomstig stroomnet dat volledig wordt gevoed door hernieuwbare energie.

Van essentieel belang is dat de regelingsstrategieën worden aangepast aan de wijze van energieopwekking. Alleen al door deze aanpassing kan een betrouwbaarheid van 65% worden gegarandeerd voor het elektriciteitsnet met vermogenselektronica. Om de overige 35% te garanderen, zijn tijdens het MIGRATE-onderzoeksproject nieuwe innovatieve oplossingen ontwikkeld.
Daarnaast speelt de bewaking van het net een belangrijke rol. Om realtimebewaking mogelijk te maken, werd tijdens het MIGRATE-project het WAMPAC-systeem (Wide Area Monitoring Protection & Control) getest. Dankzij dit systeem kunnen medewerkers van netbeheerders snel en betrouwbaar detecteren of en wanneer de limieten van een betrouwbare werking van het net worden bereikt.
De gegevens van aangesloten windparken en zonne-energiecentrales zijn hiervoor niet vereist; alleen de metingen in het elektriciteitsnet worden gebruikt. Het systeem is daardoor beter beschermd tegen eventuele problemen met de informatieoverdracht.

Bij een netfrequentie van 50 Hertz heeft de spanning een ideale sinusvorm. Het komt echter regelmatig voor dat de frequentie in het elektriciteitsnet hoger is dan 50 Hertz. Er ontstaan dan trillingen die zoveel mogelijk moeten worden vermeden. De trillingen zorgen namelijk niet alleen voor grotere energieverliezen, maar kunnen ook de werking van aangesloten apparaten beïnvloeden en deze apparaten zelfs onherstelbaar beschadigen.

Tijdens het MIGRATE-project zijn de methoden voor het beoordelen en beperken van deze harmonischen verder ontwikkeld.
Beveiligingssystemen die apparatuur loskoppelen van het net in geval van een storing, zoals kortsluiting, zijn ook belangrijk voor de betrouwbare werking van het stroomnet. In woningen vervullen zekeringen deze functie. Tijdens het MIGRATE-project werden mogelijke problemen met beveiligingssystemen als gevolg van veranderende neteigenschappen onderzocht en werden maatregelen ontwikkeld.

Sommige onderzoeksresultaten worden al door transmissiesysteembeheerders toegepast. Met het MIGRATE-project wilde men ook verder inzicht krijgen in de gevolgen van de wijzigingen bij toekomstige energiecentrales voor het Europese transmissienet. Het project stimuleerde in ieder geval de samenwerking tussen Europese transmissiesysteembeheerders en systeemfabrikanten binnen de sector.

Op h2020-migrate.eu vindt u een korte video met de doelen en de belangrijkste resultaten van het MIGRATE-project.

Share this:

Wilt u meer weten?

Mathias Fischer

Media Relations - Region North, Grid expansion Offshore & Onshore North, NordLink, Business

0049 (0)921 50740-4044

mathias.fischer@tennet.eu