Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
News Corporate

Havenbedrijf Rotterdam vijfde partner in North Sea Wind Power Hub-consortium

Downloads & Contact
  • North Sea Wind Power Hub belangrijk voor bereiken van Europese klimaatdoelstellingen
  • Ervaring van Havenbedrijf Rotterdam met aanleg land in zee (Maasvlakte 2)  waardevolle aanvulling voor consortium

Het North Sea Wind Power Hub-consortium, dat tot nu toe bestond uit TenneT TSO B.V. (Nederland), Energinet (Denemarken), TenneT TSO GmbH (Duitsland) en Gasunie, verwelkomt met de toetreding van Havenbedrijf Rotterdam een sterke partner met een duidelijke duurzame strategie. De recente ervaring van het Havenbedrijf met het creëren van land op zee is een belangrijke aanwinst voor het consortium.

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: "De industrie heeft groene stroom en waterstof nodig wil ze aan de klimaatdoelstellingen van Parijs kunnen voldoen. Het concept van een North Sea Wind Power Hub is een aansprekend vergezicht in de ontwikkeling van een grootschalig, duurzaam energiesysteem op de Noordzee. Wij hebben als Havenbedrijf ervaring met de aanleg van land in zee en zetten die hiervoor graag in. We moeten nu vaart maken met grootschalige windenergie op zee en zorgen dat dit goed verankerd wordt in de plannen van de verschillende landen rond de Noordzee."

De vier elektriciteits- en gasnetwerkbedrijven en het Havenbedrijf bundelen hun krachten voor de verdere studie en onderzoek naar de ontwikkeling van een grootschalig, duurzaam Europees energiesysteem op de Noordzee. Het samenwerkingsverband is belangrijk voor de totstandkoming van een ‘North Sea Wind Power Hub’ in de periode na 2030, die een belangrijke bijdrage moet leveren aan het realiseren van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Om de EU-klimaatdoelstellingen te behalen zal het offshore-windenergievermogen op de Noordzee aanzienlijk moeten worden uitgebreid. De schattingen daarvoor variëren van 70 GW tot 150 GW aan offshore-windenergievermogen op de Noordzee in 2040. Een specifiek door het consortium ontwikkeld scenario, gebaseerd op de COP21-doelen van het klimaatakkoord van Parijs, gaat uit van 180 GW aan offshore-windvermogen op de Noordzee in 2045.

Verduurzaming industrie

De verduurzaming van de industrie is een belangrijk thema voor Europa. Volgens berekeningen die het Havenbedrijf Rotterdam heeft laten doen, is voor verduurzaming van alleen al de Rotterdamse industrie 27 tot 49 TWh nodig. Dergelijke hoeveelheden zijn alleen met wind op zee te realiseren. 27 tot 49 TWh vertaalt zich bij 4.000 draaiuren per jaar voor offshore windturbines in 7 tot 12 GW opgesteld vermogen. Dat zijn grofweg 1000 windturbines met een vermogen van 10 MW per stuk. Op dit moment is in het Nederlandse deel van de Noordzee voor 1 GW aan windturbines gerealiseerd. Met de nu uitgegeven en geplande kavels voor wind op zee (Borssele, Hollandse Kust) komt daar in de periode tot 2023 nog 3,5 GW bij. Voor de Rotterdamse industrie is dus een veelvoud aan wind op zee nodig van wat er nu gepland is.

‘Power Link Islands’ midden in de Noordzee

De visie van het consortium begint bij een stapsgewijze ontwikkeling met binationale hybrideverbindingen en werkt toe naar een versnelde uitrol, gefaciliteerd door grootschalige (10-30 GW) verzamelpunten (‘hubs’) voor offshore-windenergie die elektriciteit transporteren naar en interconnectoren vormen tussen meerdere Noordzeelanden. Het consortium wil de Europese klimaat- en energiedoelstellingen haalbaar én betaalbaar maken. Centraal in deze visie staat de aanleg van één of meerdere zogeheten ‘Power Link Islands’ of hubs met verbindingen naar en tussen de Noordzeelanden. Deze kunstmatige eilanden/hubs moeten op de Noordzee worden gerealiseerd op een locatie met optimale windomstandigheden, dus waar het hard en veel waait. Voor offshore wind locaties ver op zee leidt een gecoördineerde internationale aanpak met een eiland-oplossing tot 30 procent kostenbesparing ten opzichte van het 'business as usual' aansluitmodel met HVDC converterplatforms op individuele onderstellen.

Er kan een groot aantal windturbines c.q. offshore-windparken worden aangesloten op een Power Link Island. Vanaf het eiland kan de windenergie verder worden gedistribueerd en getransporteerd via gelijkstroomverbindingen naar de Noordzeelanden (Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Duitsland en Denemarken). Deze verbindingen, de zogenoemde ‘WindConnectors’, maken niet alleen transport van de windstroom mogelijk van de windparken naar de hub/het eiland, maar verbinden ook de energiemarkten van die landen met elkaar, zodat internationale elektriciteitshandel mogelijk wordt.

Bovendien kan de  windstroom op een Power Link Island worden omgezet naar duurzame waterstof voor grootschalig transport naar land, opslag of buffering. Op dit moment wordt waterstof nog gemaakt van aardgas met CO2 als bijproduct. Het combineren van de sterke punten van stroom- en gassystemen kan ook een impuls geven aan de opkomst van waterstof als duurzame oplossing in tal van toepassingen in de industrie, de gebouwde omgeving en de transportsector.

Power-to-Gas zal naar verwachting een belangrijke rol spelen in de verdere analyses van het North Sea Wind Power Hub-systeem. De windstroom zou dicht bij de bron (d.w.z. een locatie ver buiten de kust) kunnen worden omgezet in gasvorm en mogelijk via bestaande offshore-gasinfrastructuur aan land worden gebracht.

Samenvattend zouden de functies van een eiland kunnen zijn:

  • Besparend alternatief voor grote converterplatforms op zee
  • Werkeiland voor windparkontwikkelaars en onderhoud
  • Hub om de wisselstroom van de omliggende windparken te verzamelen en met grote gelijkstroom 'snelwegen' met omringende landen te verbinden
  • Conversie van stroom naar (waterstof)gas.

Meer informatie over de North Sea Wind Power Hub is te vinden via: http://www.northseawindpowerhub.eu    

Share this:

Wilt u meer weten?

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

press@tennet.eu