Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
News Market

Elia en TenneT werken aan versterking van elektriciteitstransport tussen België en Nederland

Downloads & Contact
  • TenneT en Elia zien mogelijkheden voor forse uitbreiding van de transportcapaciteit in 2022
  • Capaciteitsverhoging bij voorkeur via optimalisatie bestaande hoogspannings-verbindingen
  • Uitbreiding nieuwe stap in verdere integratie Noordwest-Europese energiemarkten

De Belgische en Nederlandse transmissienetbeheerders Elia en TenneT werken samen aan de versterking van de import- en exportcapaciteit op de grensoverschrijdende hoogspanningstussen beide landen. Via een aanzienlijke versterking van deze interconnecties wordt bijgedragen tot de integratie van duurzame stroom in het elektriciteitssysteem, het verhogen van de leveringszekerheid en de verdere integratie van de Europese elektriciteitsmarkt.

De afspraken zijn in lijn met het bilaterale samenwerkingsakkoord dat de Belgische en Nederlandse ministers van Energie in april 2016 ondertekenden. Deze ‘Politieke Verklaring inzake Energiesamenwerking tussen Nederland en België’ ambieert o.a. een betere benutting en eventuele uitbreiding van interconnecties.

Nieuwe technologieën op bestaande infrastructuur

De verhoging van de grensoverschrijdende transportcapaciteit gebeurt volgens Elia en TenneT bij voorkeur door een optimalisatie van de bestaande verbindingen. Dit kan via technologische innovaties zoals dwarsregeltransformatoren   en het gebruik van zogenoemde HTLS-hoogspanningslijnen  . Begin 2017 wordt bekend welk tracé hier eventueel voor in aanmerking komt.

Intussen wordt de al eerder afgesproken en goedgekeurde versterking van het hoogspanningsnet ter bevordering van het grensoverschrijdende elektriciteitstransport tussen Nederland en België uitgevoerd; namelijk het project ‘Brabo’ in België en een nieuw hoogspanningsstation bij Rilland in Nederland.

Marktintegratie

Na realisatie van bovenvermelde projecten zal de verhoogde interconnectiecapaciteit ter beschikking worden gesteld aan marktpartijen via o.a. het Day Ahead Flow-Based marktkoppelingsmechanisme dat operationeel is sinds mei 2015. Het beter benutten van de beschikbare handelscapaciteit via interconnecties is mogelijk dankzij dergelijke initiatieven binnen de CWE- regio (Centraal-West Europa).

Elia en TenneT ondersteunen de verdere optimalisatie van het Flow-Based marktkoppelingsmechanisme dat ook een prominente rol speelt in het bilaterale samenwerkingsakkoord tussen Nederland en België. Een sterkere marktkoppeling zorgt naast een verbeterde leveringszekerheid voor meer convergerende elektriciteitsprijzen tussen de deelnemende landen.

Boost voor intraday trading

Naast de voortdurende verbeteringen van de Day Ahead marktintegratie en vooruitlopend op het pan-Europese XBID project, hebben Elia en TenneT, samen met de Franse netbeheerder RTE en de stroombeurs EPEX verder gewerkt aan de integratie van hun intraday markten. Deze hebben  er toe geleid  dat er vanaf begin oktober er een geïntegreerde intraday markt is tussen Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, waar in elektriciteit kan worden gehandeld tot 1 uur voor levering. Deze bijkomende handelsmogelijkheden zijn een belangrijk instrument in de verdere integratie van niet altijd beschikbare of fluctuerende duurzame elektriciteitsproductie.

Ten slotte werken Elia en TenneT ook nauw samen op vlak van de integratie van de balanceringsmarkten. In samenwerkingen met de Duitse en de Oostenrijkse netbeheerders is uitvoerig onderzocht op welke wijze nationale balanceringsmarkten gekoppeld zouden kunnen worden en wat de (markt)-technische uitdagingen zouden zijn (het zogenoemde Explore-project). Het resultaat van deze intense samenwerking, dat binnenkort gepubliceerd wordt, is een belangrijke bouwsteen bij de toekomstige implementatie van gekoppelde balanceringsmarkten.

Share this:

Wilt u meer weten?

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

press@tennet.eu