Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
News

Eerste Kamer: formele taak TenneT voor voorbereiden Net op zee

De Eerste Kamer heeft vóór de Wet Windenergie op Zee gestemd. Daarmee krijgt TenneT officieel de taak om met de voorbereidingen voor het Net op zee te beginnen. TenneT is al geruime tijd bezig met de voorbereidingen van dit net, om de afspraken uit het Energieakkoord tijdig te kunnen realiseren.

Via het Net op zee wordt de opgewekte stroom van offshore windparken, aan land gebracht en ingevoed op het landelijk hoogspanningsnet. TenneT is in juni 2014 door de minister aangewezen als de beoogd netbeheerder op zee. TenneT kan pas echt tot realisatie van het net overgaan na de formele, wettelijke bekrachtiging van haar status als netbeheerder op zee. Dit gebeurt wanneer de wet STROOM (naar verwachting begin volgend jaar) wordt aangenomen.

Het Wetsvoorstel Windenergie op Zee heeft tot doel de nieuwe aanpak voor opwekking van windenergie op zee wettelijk vast te leggen, ter uitvoering van het Energieakkoord. Het regelt de aanwijzing van geschikte locaties voor windparken op zee en de uitgifte van vergunningen voor de bouw en exploitatie van deze windparken.

De wet Windenergie op zee geeft TenneT als beheerder van het landelijk hoogspanningsnet formeel de taak het Net op zee voor te bereiden. De taak om het Net op zee daadwerkelijk aan te leggen, inclusief de randvoorwaarden die daarbij horen en de regulering rond het Net op zee, zullen onderdeel zijn van de herziening van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet in het kader van de wet STROOM. 

Share this: