Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
News Corporate

CrossWind en TenneT ondertekenen overeenkomsten voor offshore netaansluiting

Downloads & Contact

Netbeheerder TenneT en windparkontwikkelaar CrossWind, consortium van Shell en Eneco, hebben overeenkomsten gesloten voor de aanleg van een offshore-netaansluiting voor het windpark Hollandse Kust (noord), dat op zo'n 18,5 kilometer van de Nederlandse kust bij Egmond aan Zee wordt gebouwd. De ondertekende overeenkomsten hebben betrekking op de realisatie en aansluiting van het elektriciteitstransport tussen het windpark van CrossWind en het platform van TenneT. Volgens planning moet het windpark en de netaansluiting in 2023 operationeel zijn, zodat CrossWind dan via het net op zee van TenneT een hoeveelheid windenergie kan gaan leveren die gelijk staat aan de consumptie van meer dan 1 miljoen Nederlandse huishoudens. Een belangrijke volgende stap in de energietransitie.

Tjalling de Bruin, CEO van CrossWind: "Met deze overeenkomsten met TenneT bereiken we een belangrijke mijlpaal in dit project. Om dit offshore windpark op tijd klaar te hebben en schone stroom te leveren in 2023, hebben we een strakke planning. Bovendien willen we vijf innovaties toepassen in het windpark waarmee we willen leren hoe we ook elektriciteit kunnen leveren als het niet waait. Door de ambitieuze planning en deze innovaties, is een nauwe samenwerking met TenneT van essentieel belang.”

"De ontwikkeling van het Nederlandse offshore net is in volle gang", stelt Marco Kuijpers, directeur Offshore Projecten bij TenneT. "Hollandse Kust (noord) is het derde windgebied dat wij gaan ontsluiten met een gestandaardiseerde AC-verbinding van 700 MW. Tot 2030 sluiten we in ieder geval 9,6 GW op zee opgewekte windenergie aan op het Nederlandse hoogspanningsnet. We hebben in 2019 en 2020, respectievelijk Borssele Alpha en Bossele Beta in goede samenwerking met Ørsted en het Blauwwind consortium, veilig, binnen budget en, volgens planning opgeleverd. We kijken uit naar de samenwerking met Crosswind." 

Aansluitovereenkomst

Met de overeenkomst die CrossWind en TenneT ondertekenen wordt de aansluiting van het offshore windpark op het Nederlandse elektriciteitsnet formeel vastgelegd. Hierin worden zaken vastgelegd als de aansprakelijkheid tijdens de bouw en operationele fase, de technische aspecten van de netaansluiting en toepasselijke technische normen, en de vereisten op het gebied van naleving van wet- en regelgeving.

Hollandse Kust (noord)

Het windpark Hollandse Kust (noord) heeft een geïnstalleerd vermogen van 759 Megawatt. De opgewekte stroom wordt via het net op zee getransporteerd. Dit net op zee is de totale netverbinding vanaf het windpark op zee Hollandse Kust (noord) tot aan het hoogspanningsstation in Beverwijk. De windenergie wordt vervolgens via het landelijke hoogspanningsnet naar de energieverbruikers getransporteerd.

Share this:

Wilt u meer weten?

Jorrit de Jong

Media Relations

+31 026 373 26 00

press@tennet.eu