Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Marktkoppeling tijdlijn

Elektriciteitsmarkten koppelen is een complex proces dat een stap-voor-stapbenadering vergt. Elke stap brengt ons dichter bij het uiteindelijke doel van een enkele, geïntegreerde Europese markt.

1993: Scandinavische markten gekoppeld

De Scandinavische landen behoorden tot de eerste in Europa die hun elektriciteitsmarkten dereguleren en in de hele regio overgaan op elektriciteitshandel via impliciete veilingen.

1999: Europa’s eerste onafhankelijke energiebeurs

De Amsterdamse energiebeurs (APX) is de eerste onafhankelijke elektronische beurs op het Europese vasteland voor veilingen van stroom die daags erna geleverd moet worden. Het handelsplatform voor de Nederlandse spotmarkt is APX Power NL. Er zijn ook handelsplatforms in het VK en België. TenneT Holding B.V. is meerderheidsaandeelhouder in APX; de rest van de aandelen zijn in handen van het Belgische TSO Elia System Operator N.V.

2000: Centraal veilingkantoor

TenneT bundelt de krachten met het Belgische TSO Elia en het Duitse E.ON Netz en RWE Netz om TSO Auction BV op te richten, een centraal veilingkantoor voor grensoverschrijdende productiecapaciteit. De activiteiten worden in 2012 overgeheveld naar CASC.EU.

2006: Trilaterale marktkoppeling (tlc)

De impliciete marktkoppeling van Nederland, België en Frankrijk is een belangrijke stap richting de integratie van de Noordwest-Europese elektriciteitsmarkten.

2008: Het koppelen van Centraal-West-Europa

TSO’s in Nederland, Frankrijk, Duitsland, België en Luxemburg richten het CASC-CWE (Capacity Allocation Service Company, Central West Europe) op als gezamenlijk handelsplatform voor de uitvoering van expliciete langetermijnveilingen (jaarlijks en maandelijks). De activiteiten zijn sindsdien uitgebreid met TSO’s uit Italië, Zwitserland en Scandinavië. In 2010 verandert de naam in CASC-EU.

2008: Het koppelen van Centraal-Oost-Europa

Het Central Allocation Office GmbH (CAO) wordt in 2008 opgericht als enige registratiepunt voor capaciteitsveilingen in Centraal-Oost-Europa, waar grensoverschrijdende stroomtransportcapaciteit wordt verdeeld in Oostenrijk, Tsjechië, Duitsland, Hongarije, Polen, Slowakije en Slovenië.

2008: Het koppelen Centraal-West-Europa en Noord-Europa

De European Market Coupling Company (EMMC) wordt in 2008 in Hamburg opgericht om Centraal-West-Europa en Noord-Europa aan elkaar te koppelen. De eerste koppeling komt in 2009 tot stand tussen Duitsland en Denemarken. Vervolgens koppelt de Baltische kabel Duitsland met Zweden en de NorNed-kabel Noorwegen met Nederland.

2011: Het VK koppelen

Het VK sluit aan bij Nederlandse dagmarkt via de BritNed-kabel in 2011, waarmee Europa een stap dichter bij een geïntegreerde Europese dagmarkt komt.

2014: Het koppelen van Noordwest-Europa

De dagmarkten in Noordwest-Europa worden succesvol aan elkaar gekoppeld in februari 2014, waardoor elektriciteit kan worden verhandeld van Frankrijk tot Finland op basis van een algemene dagprijs. Dit legt de basis voor multiregionale koppelingen. In mei 2014 wordt Noordwest-Europa gekoppeld aan Zuidwest-Europa, waarmee de markten tot aan Portugal met elkaar worden verbonden.

2015: Marktkoppeling in Centraal-West-Europa op capaciteit gebaseerd

Marktkoppeling optimaliseert de efficiency van energiehandel door grensoverschrijdende transportcapaciteit toe te wijzen onder de verschillende gekoppelde spotmarkten, waarbij de fysieke beperkingen van het netwerk worden gerespecteerd. Zodoende leidt marktkoppeling tot kleinere bandbreedtes tussen de bied- en laatprijzen in landelijke energiemarkten, waarmee het sociale welzijn voor de betrokken landen wordt verbeterd.

2020: Naar een enkele Europese elektriciteitsmarkt?

TenneT voorziet een volledig geïntegreerde elektriciteitsmarkt in 2020. Dit zal leiden tot een betere uitwisseling van elektriciteit over landsgrenzen heen, waarmee een nog grotere productie- en leveringszekerheid wordt gegarandeerd, en uniformere stroomprijzen in Europa, die bovendien lager zijn voor eindgebruikers.

Ook interessant

TenneT in de elektriciteitssector

TenneT is de enige beheerder (TSO) van het Nederlandse hoogspanningsnet. In Duitsland is TenneT de grootste elektriciteitstransporteur en beheert een tracé van de Noordzee tot  in  de Alpen.

Lees meer

Transportdiensten

TenneT transporteert elektriciteit via het hoogspanningsnet van de plaats waar de stroom wordt opgewekt naar de plek waar het wordt verbruikt. 

Lees meer

Systeemdiensten

Met behulp van systeemdiensten garandeert TenneT de elektriciteitsvoorziening in Nederland en een deel in Duitsland.

Lees meer