Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Grensoverschrijdende balanshandhaving

TenneT heeft in 2013 samen met de Belgische TSO Elia en met steun van DNV GL een rapport gepubliceerd over het gezamenlijke pilot project ‘Reactive balancing market design with cross-border optimisation of frequency restoration’.

Grensoverschrijdende balanshandhaving Nederland-België

In het rapport vergelijken we de balanshandhavingsvoorzieningen in beide landen. Uit de vergelijking blijkt dat er grote gelijkenissen zijn tussen Nederland en België wat betreft de kijk op marktwerking, de aankoop van reserves en balanshandhaving in real time.

Er zijn echter ook een aantal belangrijke verschillen in de specificatie, de vergoeding en het gebruik van verschillende producten. Verdere synergiën, andere dan die al tussen Elia en TenneT zijn bereikt (‘netting’ van onbalans en ‘pooling’ van tertiaire reserves), zullen om substantiële veranderingen vragen in producten, processen, regelgeving en toezicht. The second phase of the pilot project studied these changes and their potential impact based on several scenarios. Het rapport bevat ook een voorlopige kwalitatieve beoordeling van de potentiële grensoverschrijdende samenwerking tussen TenneT en Elia.

Download

Full report

Vergelijkend onderzoek CoBA  Nederland, België en Duitsland

De Nederlandse, Belgische en Duitse nettransporteurs hebben samen met E-Bridge en het Institute of Power Systems and Power Economics (IAEW) van RWTH Aachen University een kwalitatief vergelijkend onderzoek gedaan naar de gecoördineerde balansmarkt (Coordinated Balancing Area, CoBA). Het rapport geeft een gedetailleerd beeld van het regelgevende en wettelijke kader, van de productspecificaties op de markten voor ondersteunende diensten en algemene marktmodellen.
Uit de studie blijkt dat er al gedeeltelijk wordt samengewerkt op minder complexe gebieden. Men heeft vervolgens besloten om de samenwerking verder te intensiveren.

Download

Final report cross-border balancing NL/BE (2 MB, pdf, 17-06-16)

Final report cross-border balancing NL/BE Download Download

Ook interessant

TenneT in de elektriciteitssector

TenneT is de enige beheerder (TSO) van het Nederlandse hoogspanningsnet. In Duitsland is TenneT de grootste elektriciteitstransporteur en beheert een tracé van de Noordzee tot  in  de Alpen.

Lees meer

Transportdiensten

TenneT transporteert elektriciteit via het hoogspanningsnet van de plaats waar de stroom wordt opgewekt naar de plek waar het wordt verbruikt. 

Lees meer

Systeemdiensten

Met behulp van systeemdiensten garandeert TenneT de elektriciteitsvoorziening in Nederland en een deel in Duitsland.

Lees meer