Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Leveringszekerheid

Onze belangrijkste taak is het zorgen voor een betrouwbare en veilige elektriciteitsvoorziening.

Over het elektriciteitsnet

Het hoogspanningsnet is de ruggengraat van onze elektriciteitsvoorziening. Producenten voeden in op het net en eindgebruikers onttrekken daaraan vervolgens elektriciteit. Wij koppelen die elektriciteitsmarkten aan elkaar. TenneT is eigenaar van het hoogspanningsnet in Nederland en in grote delen van Duitsland. Onze belangrijkste taak is het zorgen voor een betrouwbare en veilige elektriciteitsvoorziening.

50 Hertz: een delicaat evenwicht

Het gehele Europese elektriciteitsnet, evenals alle apparatuur en machines en de daaraan gerelateerde systemen, zijn gebaseerd op het 50 Hertz-principe. ENTSO-E  is het samenwerkingsverband waarin alle Europese netbeheerders zijn vertegenwoordigd die in het gesynchroniseerde net van Europa actief zijn. Het grootste gebied, met daarin ook Nederland, is continentaal Europa. Als de frequentie binnen één van deze gebieden afwijkt, zal dit leiden tot stroomuitval of zelfs totale black-outs.

TenneT controleert voortdurend de kwaliteit en capaciteit van het hoogspanningsnet. Het is belangrijk storingen te allen tijde te voorkomen. Om een constante stroom aan elektriciteit te kunnen garanderen moeten vraag en aanbod met elkaar in evenwicht zijn, 24 uur per dag, zeven dagen per week. In gebieden met een hoog stroomverbruik moet het net voldoende transportcapaciteit hebben. Een capaciteitsverhoging kan worden bereikt door elektriciteit met een hogere spanning te transporteren, of door het realiseren van aansluitingen met een hogere capaciteit.

De opslag van elektriciteit is ingewikkeld, vooral als het gaat om grootschalige opslag. Om schommelingen in vraag en aanbod te compenseren, gebruikt TenneT instrumenten zoals reguleringscapaciteit, reservevermogen en noodvermogen.

Het is de verantwoordelijkheid van de TSO's om het evenwicht tussen productie en consumptie op een internationaal niveau te volgen. Daarom werken wij nauw samen met onze Europese collega’s. Overschotten en tekorten aan elektriciteit over de landsgrenzen heen worden hierdoor opgevangen.

Netcode

Er zijn duidelijke regels en procedures vastgesteld om de veiligheid van de elektriciteitsvoorziening te garanderen. In de Netcode zijn de taken en verantwoordelijkheden omschreven voor alle partijen die betrokken zijn bij het transport van elektriciteit. Niet alleen staat ieders rol beschreven, ook wordt er een effectieve communicatie tussen de diverse spelers en een transparant tarief gedefinieerd en wordt het mogelijk gemaakt dat de elektriciteitsmarkt goed kan functioneren.

Als netbeheerder bepalen wij de minimale technische eisen om aangesloten te worden op het onshore net. Deze staan beschreven in de extra hoogspanningsnetcode en de ‘vereisten voor een aansluiting tot het offshore netwerk van TenneT’ en zijn van toepassing op de offshore installaties in de Noordzee.

Nederlandse Netcodes

(ACM)

Lees meer

Ook interessant

Transportdiensten

TenneT transporteert elektriciteit via het hoogspanningsnet van de plaats waar de stroom wordt opgewekt naar de plek waar het wordt verbruikt. 

Lees meer

Marktfacilitering

TenneT's werkt nauw samen met andere Europese TSO's en elektriciteit beurzen om te komen tot een interne markt, waar verbruikers kunnen uitgaan van leveringszekerheid tegen een gunstige prijs.

Lees meer

Systeemdiensten

Met behulp van systeemdiensten garandeert TenneT de elektriciteitsvoorziening in Nederland en een deel in Duitsland.

Lees meer