Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Horizontaal boren

De noodzakelijke energietransitie brengt vele uitdagingen met zich mee. Voor TenneT betekent dit bijvoorbeeld uitbreiding en verzwaring van haar netwerk om de hoge leveringszekerheid te behouden. In Duitsland en Nederland moet de komende 10 jaar minimaal 3000 kilometer (ondergrondse) kabel worden aangelegd.

Deze werkzaamheden willen we uitvoeren met zo min mogelijk impact op de omgeving: mens én (kwetsbare) natuur. Het ondergronds brengen van kabels door middel van boringen, kan dan een goede oplossing zijn. Dit kan nu nog maar over een beperkte lengte. Samen met onze aannemers willen wij de techniek verder ontwikkelen en in Nederland onderzoeken welke maximale horizontale boorlengtes mogelijk zijn om sneller en met minder overlast voor de omgeving verbindingen te realiseren. Het doel is om onze aanlegtechnieken voor ondergrondse kabeltrajecten verder te ontwikkelen om de impact op mens en milieu tot een minimum te beperken. 

Open ontgravingen zoals deze geven veel overlast. Met horizontaal boren, wordt dit zoveel mogelijk voorkomen.

Gezamenlijke inspanningen

Samen met verschillende marktpartijen is de afgelopen jaren met succes gewerkt aan mogelijke oplossingen. Samen met kabelleverancier Prysmian en aannemer Heijmans zijn diverse technieken onderzocht die horizontaal boren tot mogelijk 5 kilometer in één keer mogelijk moet kunnen maken.

Het grote voordeel is dat de inzet van deze technieken minder overlast voor omwonenden oplevert en routes vaak korter zijn. Het werk kan dan niet alleen sneller gedaan worden dan een open ontgraving, de werkzaamheden belasten ook de natuur en het landschap veel minder. Ook vergunningentrajecten zullen dan korter zijn is de verwachting. 

Diverse methoden

Het onderzoek naar diverse boortechnieken laat zien dat er geen "heilige graal" is op het gebied van innovatieve boormethoden voor lange afstanden: Per situatie moet gekeken worden naar de verschillende aspecten zoals de omgeving en de bodem, maar ook de diameter van de kabel, om de meest optimale boortechniek toe te kunnen passen. En denk ook aan aspecten als bereikbaarheid van de kabel bij storingen, de diameter van de kabel (en daarmee de grootte van de haspels), het transport van kabels en mantelbuizen en het vervaardigen van mantelbuizen ter plaatse. 

E-Power-Pipe

We hebben de eerste pilots met de E-Power-Pipe methode, ontwikkeld door Herrenknecht, succesvol afgerond. Met deze methode hebben we voor het eerst een afstand van 2 kilometer in één keer horizontaal geboord. Een lengte die geldt als een opmaat naar de gewenste 5 kilometer.

Kortere reparatietijd

Het belangrijkste voordeel van deze techniek ten opzichte van andere boortechnieken is de reparatietijd. Dit komt door de ondiepe ligging van de kabel van 2 à 3 meter onder maaiveld, in tegenstelling tot kabels die nu vaak 5 tot zelfs 25 meter diep liggen (afhankelijk van de lengte).

Door de ondiepe ligging is de kabel veel makkelijker te benaderen en kan deze binnen 2 weken gerepareerd zijn. Hierdoor zijn de mogelijke onderhoudskosten aanzienlijk lager. Daarnaast heeft boren met EPP minder impact op omgeving en (kwetsbare) natuur. De pilot van deze techniek hebben we voor het eerst in het project Tilburg Noord – Best toegepast. 

Bekijk de animatie van Herrenknecht

Bekijk de animatie op de website van Herrenknecht als je benieuwd bent hoe dit in zijn werk gaat. Naar verwachting start de uitvoering van het pilot project in Tilburg Noord-Best, in oktober 2021. Dit zal dan de eerste keer in Nederland zijn dat een dergelijke lengte ondergronds geboord wordt door middel van deze techniek.