Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Crowd Balancing Platform - Blockchain-technologie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Uitdagingen van de energietransitie

Het toenemende aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de totale elektriciteitsproductie stelt netbeheerders voor steeds grotere uitdagingen. Aangezien wind- en zonne-energie onderhevig zijn aan weersafhankelijke schommelingen, onderzoekt TenneT mogelijkheden om de invoeding op een meer flexibele manier te beheren, en om kostbare ingrepen ten behoeve van netstabilisatie te voorkomen.

Lees meer (Engelstalig): Perspectives on Future Flexibility Needs in the Electricity System

Opslag van hernieuwbare energie

Als er meer windenergie wordt opgewekt dan er kan worden getransporteerd, moeten windturbines tijdelijk worden afgeschakeld. Tot nu toe kan deze energie niet worden gebruikt omdat er geen opslagsystemen beschikbaar zijn voor grote hoeveelheden elektriciteit. Er wordt echter steeds meer gebruik gemaakt van thuisaccu’s, onder meer voor PV-installaties (zoals zonnepanelen) en oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Deze opslagcapaciteit is echter verspreid over meerdere locaties op grote afstand van elkaar.

Blockchain-technologie

Een ‘blockchain’ is een database waarvan de gegevens (ook wel ‘blokken’ genoemd) met behulp van cryptografische technieken worden beveiligd en aan elkaar gekoppeld. Deze technologie waarborgt een zeer hoog transparantieniveau, en maakt het mogelijk om transacties tussen marktdeelnemers te controleren. Klinkt ingewikkeld, of niet soms? En dat is het ook. Het belangrijkste aspect voor TenneT: deze innovatieve technologie maakt snelle en veilige gedecentraliseerde gegevensuitwisseling mogelijk.

Over Equigy

Van Blockchain pilot tot Crowd Balancing Platform - Equigy

TenneT heeft in Nederland een Pilot opgezet samen met energiebedrijf Vandebron. Deze in Amsterdam gevestigde startende onderneming biedt TenneT toegang tot de flexibele opslagcapaciteit van een netwerk van onderling gekoppelde elektrische voertuigen en laadpunten.

In Duitsland voert TenneT een Pilot uit met het in Allgäu (Zuid-Duitsland) gevestigde sonnen eServices. Hierbij krijgt TenneT toegang tot de flexibele opslagcapaciteit van een netwerk van onderling gekoppelde thuisaccu’s. Het bedrijfsvoeringscentrum van sonnen verbindt de thuisaccu’s, en stemt het beheer van de ladingen in de accu’s voortdurend af op de netsituatie op dat moment.

Het concept is tijdens deze Pilots bewezen, het gebruik van de blockchain technologie en wordt momenteel verder ontwikkeld in het Crowd Balancing Platform – Equigy. 

Op dit moment kan in Nederland door BSP's het aFRR-product geleverd worden via het Crowd Balancing Platform. In Duitsland onderzoekt TenneT de toepassing van redispatch op het Crowd Balancing Platform. 

Uitdagingen van de energietransitie

Manon van Beek over de energietransitie en flexibiliteit op het net

De energietransitie brengt uitdagingen én kansen. De hoeveelheid opgewekte duurzame energie neemt snel toe op nieuwe én onconventionele locaties. Dat vraagt meer transport, ook over langere afstanden. Onze taak als TenneT is om de transportcapaciteit drastisch te vergroten en de energietransitie betaalbaar te houden. De netbalans is een volgende uitdaging. In de toekomst is het immers niet zo makkelijk meer om gascentrales aan- en uit te schakelen.

Om het net te stabiliseren en de uren dat de zon niet schijnt en de wind niet waait veilig te stellen, hebben we flexibiliteit nodig op decentraal en centraal niveau. Stroomsnelwegen die landen en elektriciteitsmarkten met elkaar verbinden (interconnectoren) geven ons extra flexibiliteit. Ook ontsluiten wij decentrale flexibiliteit via een blockchainplatform: het Crowd Balancing Platform Equigy.

 

Meer informatie over TenneT en het Crowd Balancing Platform - Equigy

Welke verwachtingen heeft TenneT van dit project?

Door het Crowd Balancing Platform te ontwikkelen wil TenneT de markt open te stellen voor meer aanbieders van flexibiliteit, om het net met gedistribueerde flex (denk aan: huisbatterijen, elektrische auto's etc.) te balanceren. 

Hoe werkt het precies?

Door de energietransitie wordt het voor steeds meer mensen mogelijk om energie op te wekken en terug te leveren wanneer er op het energienet vraag naar is. Gedistribueerde flex is voor TenneT en andere TSO's een uitkomst om het net in balans te houden. Dit maakt onderdeel uit van onze energietransitie. De gedistribueerde flex wordt ontsloten door blockchain-technologie wat ingebed is in het Crowd Balancing Platform. Dit betekent dat alle transacties op een veilige, traceerbare manier worden opgeslagen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Equigy.

Voor wie is het Crowd Balancing Platform bedoeld?

Het Crowd Balancing Platform is vooral interessant voor aggregators (balansverantwoordelijken, kortweg BSPs en BRPs), maar ook voor OEMs (bijvoorbeeld meetpartijen of fabrikanten van elektrische voertuigen of andere devices) en uiteindelijk via deze partijen ook consumenten. Op de website van Equigy staat een groeiende lijst met use cases

Waar kan ik meer informatie vinden of hoe kan ik participeren?

Wil je op de Duitse of Nederlandse markt participeren of meer informatie over TenneT en het Crowd Balancing Platform dan kunt u dit aangeven via CBP(at)tennet.eu

Meer informatie over de internationale TSO samenwerkingen en Equigy verwijzen wij u naar de contactpagina van Equigy.

Webinar over het Crowd Balancing Platform - 11 september 2020

Download de FAQ

FAQ webinar Equigy (559 KB, pdf, 07-10-20)

FAQ webinar Equigy Download Download

Publicaties

Van elektrische auto's en huishoudbatterijen flexibele energiebronnen maken (324 KB, pdf, 15-01-18)

Bron: IBM. Interview met René Kerkmeester over blockchain technology.

Van elektrische auto's en huishoudbatterijen flexibele energiebronnen maken Download Download

Ook interessant

PROMOTioN & MIGRATE

TenneT neemt deel aan twee toonaangevende Europese onderzoeksprogramma’s: PROMOTION en MIGRATE. Deze programma’s zijn opgezet om te anticiperen op nieuwe uitdagingen die verband houden met de toename van zonne- en windenergie, en de uitdagingen binnen offshore-projecten.

Lees meer

Offshore projects Germany

TenneT investeert substantieel in de offshore windparken in de Duitse Noordzee, die zijn aangesloten op het Duitse hoogspanningsnetwerk.

Lees meer

HTS-cable

TenneT wil een ondergronds supergeleidend hoogspanningssysteem van twee tot vier kilometer lengte aanleggen voor het Nederlandse elektriciteitsnet. Nergens ter wereld wordt supergeleiding nog over deze afstand toegepast. TenneT wil met initiatieven als deze tegemoet komen aan de wensen van de samenleving.

Lees meer