Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Internationale samenwerking

TenneT werkt nauw samen met andere landen om de Europese stroomnetwerken op elkaar aan te sluiten en zo de voorzieningszekerheid te vergroten, de stroomprijzen te harmoniseren en mee te helpen aan de overgang naar duurzame energie.

Als grensoverschrijdende transmissienetbeheerder werkt TenneT intensief aan de koppeling van de elektriciteitsmarkten in Europa en daarmee aan de verdere integratie van de interne elektriciteitsmarkt op Europees niveau. De reden hiervoor is dat nog meer onderling gekoppelde elektriciteitsnetten in Europa vergroten immers de continuïteit van de voorziening, leiden tot meer handel in elektriciteit, remmen de stijging van de elektriciteitsprijzen af en bevorderen de integratie van hernieuwbare energie bevorderen.

TenneT steunt alle activiteiten en initiatieven om de elektriciteitsmarkten nauwer aan elkaar te koppelen en streeft naar één Europese interne elektriciteitsmarkt. Om deze doelen gezamenlijk te bereiken is TenneT daarom betrokken bij de volgende internationale samenwerkingsverbanden:

ENTSO-E

Het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders voor elektriciteit (ENTSO-E) is een vereniging van 39 netwerkbeheerders uit 35 landen die samenwerken op alle belangrijke gebieden van het transmissiesysteembeheer. De opdracht van ENTSO-E omvat de ontwikkeling en toepassing van technische en marktnetwerkcodes, de coördinatie van 10-jarige Europese energie-infrastructuurplannen en de bevordering van technische samenwerking tussen netwerkbeheerders. Als lid van ENTSO-E ondersteunt TenneT de ontwikkeling van een geïntegreerde energiemarkt in Europa, draagt het bij aan een duurzaam energielandschap en zorgt het er zo voor dat elektriciteit in Europa betaalbaar, duurzaam en betrouwbaar blijft.

Join Allocation office (JAO):

Op 24 juni 2015 hebben de Algemene Vergaderingen van de CAO en CASC.EU, de twee toewijzingsinstanties voor grensoverschrijdende transmissiecapaciteit, de fusieovereenkomst ondertekend en het Gemeenschappelijk Toewijzingsbureau (JAO) opgericht. Dit was opnieuw een belangrijke mijlpaal voor de integratie van de elektriciteitsmarkt in de EU.

De JAO is een dienstverlenend bedrijf van 20 transmissiesysteembeheerders (TSO's) uit 17 landen*. Haar belangrijkste taak is het houden van jaarlijkse, maandelijkse en dagelijkse veilingen van transmissierechten aan 27 Europese grenzen. Bovendien fungeert de JAO als waarborg (fallback) voor de Europese Marktkoppeling.

*) 50Hertz (DE), Admie (GR), Amprion (DE), APG (AT), ČEPS (CZ), CREOS (LU), ELES (SI), ELIA (BE), EnerginetDK (DK), HOPS (HR), MAVIR (HU), PSE (PL), RTE (FR), SEPS (SK), Statnett (NO), Swissgrid (CH), TenneT (DE), TenneT (NL), Terna (IT), TransnetBW (DE)

TSCnet

TenneT is een deel van een samenwerkingsverband van transmissiesysteembeheerders voor de beheersing van de netwerkveiligheid (TSO Security Cooperation). Deze alliantie bestaat uit elf Europese netbeheerders in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Polen, de Tsjechische Republiek en Nederland. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de veilige levering van elektriciteit aan ongeveer 170 miljoen mensen in Europa. TSCnet is momenteel een zogenaamde "regionale veiligheidscoördinator", maar zal binnenkort de in de EU-wetgeving vastgelegde functie van RCC, "regionaal coördinatiecentrum", op zich nemen.

Initiatieven voor marktkoppeling

 

TenneT is sinds 2006 een actief voorstander en aanjager van marktintegratie via 'Marktkoppeling'. 

Zie Marktkoppeling voor meer informatie.

Ook interessant

Netbeheerders

Netbeheerders installeren, beheren en onderhouden het Nederlandse en Duitse elektriciteitsnet. De netbeheerders zijn ook verantwoordelijk voor het onverlet aansluiten van klanten op het elektriciteitsnet.

Lees meer

Stroomhandelaren

Handelaren kopen hun stroom ofwel rechtstreeks van producenten, ofwel via energieleveranciers, ofwel op de Amsterdamse energiebeurs (APX), nu onderdeel van de pan-Europese energiebeurs EPEX SPOT.

Lees meer

Meetbedrijven

Elke afnemer van stroom van het netwerk is verantwoordelijk voor het meten van hun afname en voor het doorgeven van deze informatie aan hun netbeheerder.

Lees meer