Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Onze infrastructuur

De infrastructuur van TenneT maakt het mogelijk om in alle weersomstandigheden elektriciteit te transporteren via hoogspanningslijnen en -stations.

Betrouwbare elektriciteitsaanvoer

De infrastructuur van TenneT maakt het mogelijk om in bijna alle weersomstandigheden elektriciteit te transporteren via hoogspanningslijnen en -stations. TenneT is verantwoordelijk voor het onderhoud aan alle infrastructuur boven de 110 kV en voor de internationale verbindingen.

Om een betrouwbare elektriciteitsaanvoer te garanderen, voeren wij regelmatig inspecties en onderhoudswerkzaamheden uit. Dit doen wij in overleg met de regionale netbeheerders en onze aangesloten klanten.

Wij proberen de werkzaamheden altijd uit te voeren zonder installaties te hoeven uitschakelen. Onze onderhoudsplannen voor de lange termijn zijn gebaseerd op onze inspecties en wij zetten alles op alles om het aantal onderhoudsbeurten tot een minimum te bepreken.

Het werk wordt uitgevoerd door gespecialiseerde werknemers van TenneT. Zij kunnen fouten in het net opsporen en beoordelen hoe ernstig deze zijn. Hun expertise is cruciaal als het gaat om het vaststellen van kwaliteitsverlies aan infrastructuur en gebouwen. Vervolgens passen wij onze onderhoudsstrategie hierop aan.

Ook interessant

Ons hoogspanningsnet

Om de leveringszekerheid van elektriciteit te garanderen is het hoogspanningsnetwerk de belangrijkste schakel. Dit netwerk verbindt elektriciteitsproducenten met consumenten, en sluit elektriciteitsmarkten op elkaar aan. TenneT beheert het hoogspanningsnetwerk in Nederland en een groot deel van Duitsland. 

Lees meer

Netuitbreidingen

Om alle door nieuwe energiecentrales opgewekte elektriciteit te transporteren, is TenneT bezig met een grootschalig uitbreidingsprogramma.

Lees meer

Onderhoudsbeleid

Het onderhoud aan het hoogspanningsnet is een van de belangrijkste activiteiten van TenneT. Goed onderhoud draagt bij aan het voorkomen van storingen en zorgt ervoor dat de elektriciteitsaanvoer niet in gevaar komt.

Lees meer