Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Onderhoudsbeleid

Het onderhoud aan het hoogspanningsnet is een van de belangrijkste activiteiten van TenneT. Goed onderhoud draagt bij aan het voorkomen van storingen en zorgt ervoor dat de elektriciteitsaanvoer niet in gevaar komt.

Inspecties en preventief onderhoudswerk

Op basis van onze diepgravende kennis van het net voeren wij doelgerichte inspecties uit. Ook doen wij algemeen preventief onderhoudswerk en vervangen wij onderdelen als dat efficiënter blijkt te zijn dan repareren.

Door inspecties uit te voeren kunnen wij potentiële problemen opsporen voordat er storingen optreden. De onderdelen die een risico vormen voor een betrouwbaar net zijn niet altijd zichtbaar. Daarom voeren we daar gerichte inspecties op uit.

Het merendeel van het Nederlandse hoogspanningsnet is in de jaren zestig gebouwd en nadert het einde van de technische levensduur. We houden de werking van oudere componenten daarom scherp in de gaten en vervangen elementen wanneer dat nodig blijkt te zijn.

Mocht er een grote storing optreden dan bekijken we per geval of het beter is om de apparatuur te repareren of te vervangen. Soms is een reparatie zo duur, of nieuwe apparatuur zo veel beter, dat vervanging verstandiger is. Wij houden storingstrends scherp in gaten zodat wij tijdig actie kunnen ondernemen om grotere problemen voor te zijn.

Ook interessant

Onze infrastructuur

De infrastructuur van TenneT maakt het mogelijk om in bijna alle weersomstandigheden elektriciteit te transporteren via hoogspanningslijnen en -stations.

Lees meer

CSR

TenneT zet zich in om de invloed van activiteiten en het hoogspanningsnet op het milieu tot een minimum te beperken.

Lees meer

Netuitbreidingen

Om alle door nieuwe energiecentrales opgewekte elektriciteit te transporteren, is TenneT bezig met een grootschalig uitbreidingsprogramma.

Lees meer