Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Gepland onderhoud

We voeren alleen onderhoud uit als de beschikbaarheid op het net dat toelaat. Zo zijn wij er zeker van dat het systeem onvoorziene storingen op kan vangen als het net deels buiten bedrijf is tijdens geplande werkzaamheden.

Redundantie en ringstructuur

Het hoogspanningstransport is zodanig ontworpen dat delen van het net kunnen worden uitgeschakeld zonder dat dit consequenties heeft voor de elektriciteitsvoorziening. Zo kunnen bepaalde onderdelen wekelijks hun servicebeurt krijgen.

Bovendien is het transportnet volwaardig dubbel uitgevoerd (redundantie). Dit betekent dat als het net niet voor het de volle honderd procent in bedrijf is, de elektriciteit toch getransporteerd kan worden.
Bovendien is het net ontworpen in een ringstructuur. Mocht er ergens een kink in de kabel zijn, kunnen wij de elektriciteit via een andere route transporteren.

Onderhoudsplanning

We voeren alleen onderhoud uit als de beschikbaarheid op het net dat toelaat. Wij werken met een rooster voor preventief onderhoud. Zo zijn wij er zeker van dat het systeem onvoorziene storingen op kan vangen als het net deels buiten bedrijf is tijdens geplande werkzaamheden. Bovendien schatten wij altijd kort van te voren in of het veilig is om onderhoud uit te voeren.

Arbeidsomstandigheden

De veiligheid van onze onderhoudsmonteurs staat voorop. Er wordt gewerkt in teams om delen van het hoogspanningsnet buiten bedrijf te stellen. Alle betrokkenen moeten strenge veiligheidsvoorschriften volgen en beschermende kleding dragen.

Ook interessant

Onderhoudsbeleid

Het onderhoud aan het hoogspanningsnet is een van de belangrijkste activiteiten van TenneT. Goed onderhoud draagt bij aan het voorkomen van storingen en zorgt ervoor dat de elektriciteitsaanvoer niet in gevaar komt.

Lees meer

Onze infrastructuur

De infrastructuur van TenneT maakt het mogelijk om in bijna alle weersomstandigheden elektriciteit te transporteren via hoogspanningslijnen en -stations.

Lees meer

CSR

TenneT zet zich in om de invloed van activiteiten en het hoogspanningsnet op het milieu tot een minimum te beperken.

Lees meer