Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Beheer van infrastructuur

Door regelmatig onderhoud te plegen aan de infrastructuur worden stroomstoringen, schade aan het milieu en veiligheidsincidenten zoveel mogelijk vermeden.

Leveringszekerheid

Als beheerder van het Nederlandse hoogspanningsnet en een groot deel van Duitsland, is een van onze belangrijkste taken om ervoor te zorgen dat de infrastructuur – de stations, lijnen en kabels – naar behoren functioneren.
Door regelmatig onderhoud te plegen aan de infrastructuur worden stroomstoringen, schade aan het milieu en veiligheidsincidenten zoveel mogelijk vermeden. We doen dit zo efficiënt mogelijk tegen acceptabele kosten. Onze klanten verwachten immers een solide elektriciteitsvoorziening tegen een gunstige prijs. Daarom is er veel  aandacht voor nieuwe methoden en technieken om het onderhoud te verbeteren.

Voorzorgsmaatregelen

TenneT beheert ongeveer 23.000 kilometer hoogspanningsnet van 380 kV, 220 kV, 150 kV en 110 kV en bijbehorende hoogspanningsstations. Om een technisch goed werkend transportnet te kunnen garanderen, treft TenneT een aantal voorzorgsmaatregelen. We voeren inspecties uit en doen preventief onderhoud aan stations, lijnen en kabels. Treedt er toch een storing op, dan lossen we het probleem op. Een storing leidt trouwens zelden tot een stroomonderbreking in ons net.

Stations

Een transformatorstation is een elektrische installatie in het hoogspanningsnet. Hier wordt de stroom getransformeerd van een hoger naar een lager spanningsniveau ter voeding van de regionale netbeheerders (50 kV en lager) Een transformator gaat over het algemeen tientallen jaren mee. Ze worden regelmatig geïnspecteerd en onderhouden. Dit geldt ook voor de andere zaken die zich op het terrein bevinden.

Hoogspanningslijnen en –kabels

Hoogspanningsmasten en –lijnen vergen weinig onderhoud. De verbindingen hoeven slecht eens in de acht tot tien jaar te worden geïnspecteerd. Steekproefsgewijs doen we ook ‘top-tot-teen’ mastinspecties. Als er al iets vervangen moet worden zijn dat meestal de isolatoren die de draden die onder stroom staan gescheiden houden van de mast of de afstandshouders die ervoor zorgen dat lijnen niet tegen elkaar aan kunnen komen.

Elk jaar voeren we inspecties uit vanuit de lucht. We zorgen ook voor het landschapsonderhoud rond de masten, stations en hoogspanningsdraden om te voorkomen dat bomen en struiken een goede elektriciteitsaanvoer in de weg zitten.

Ook interessant

Onderhoudsbeleid

Het onderhoud aan het hoogspanningsnet is een van de belangrijkste activiteiten van TenneT. Goed onderhoud draagt bij aan het voorkomen van storingen en zorgt ervoor dat de elektriciteitsaanvoer niet in gevaar komt.

Lees meer

CSR

TenneT zet zich in om de invloed van activiteiten en het hoogspanningsnet op het milieu tot een minimum te beperken.

Lees meer

Netuitbreidingen

Om alle door nieuwe energiecentrales opgewekte elektriciteit te transporteren, is TenneT bezig met een grootschalig uitbreidingsprogramma.

Lees meer